BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 30. 12. 2012 - neděle Svaté Rodiny - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 29. 12. 2012 21:34, autor: Farnost Josefov
  1. Na Silvestra je odpoledne v 15 hodin mše svatá v kostele sv. Jiří v Jasenné a v 16 hodin v Josefově.
  2. Na Nový Rok je nedělní pořádek bohoslužeb - v 8 Jasenná a v 9:30 Josefov
  3. Příští neděli je slavnost Zjevení Páně - žehnáme vodu, křídu a kadidlo. V 8 Jasenná, v 9:30 Josefov.
  4. Během dovolené zastupuje P. Václav Černý a jáhen MVDr. Jiří Tichý.


Modlitba věřících 
Svátek Svaté rodiny, cyklus C 
30. 12. 2012 

„Církev, osvícená vírou, zná velkou cenu manželství a rodiny, celou jejich pravdu a hluboký význam.“[1] Proto ve spojení s celou církví prosme za všechny, kdo žijí v rodinách:

1. Prosme o moudrost pro naše zákonodárce, aby naše země vytvářela kvalitní podmínky pro život rodin.
2. Prosme o řešení bídy zvláště ve třetím světě, kde řada rodin žije pod hranicí chudoby.[2] 
3. Prosme o dar lásky a vzájemné úcty pro manžele[3], zvláště pro ty, kteří procházejí krizí. 
4. Prosme o ochranu pro děti a o možnost růstu ke kvalitnímu a důstojnému životu. 
5. Prosme za manželské páry, které nemohou mít vlastní děti. 
6. Prosme za rozvedené a za jejich děti, aby jejich život nebyl naplněn jen hořkostí a zraněními. 
7. Prosme za staré lidi, kteří se nedočkali úcty a péče svých potomků. 
8. Prosme o dar spásy pro zemřelé rodiče a členy rodiny. 

Bože, ty žehnáš všem, kdo žijí v bázni před tebou.[4] Veď naše kroky do plnosti tvého života. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] viz Familiaris consortio 3 
[2] např. zde 
[3] Kol 3,18-19 
[4] viz Žalm 128