BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 30.6.2013 - 13. v mezidobí - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 29. 6. 2013 14:26, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 29. 6. 2013 14:26 ]Modlitba věřících 
13. neděle v mezidobí, cyklus C 
30. 6. 2013 

Samaritáni nepřijali Krista, ale on učedníkům zakázal vylévat na ně svůj hněv.[1] V Ježíšově duchu pohlédněme na svět okolo nás a modleme se za něj:

1. Prosme o znovu oživení evangelijní zvěsti v naší zemi, kterou nám zprostředkovali sv. Cyril a Metoděj.[2]
2. Prosme o spravedlivé a nekorupční vyřešení vládní krize v naší zemi.[3] 
3. Prosme o zastavení války v Sýrii a aktivit států podílejících se na těchto bojích.[4] 
4. Prosme o nalezení způsobu ochrany před terorismem, aniž by byla porušována práva obyčejných lidí.[5] 
5. Prosme o zamezení všech totalitních praktik, které v minulosti zhatily lidské životy i svobodu a rozvoj naší země.[6] 
6. Prosme o ochranu pro děti, které se vydávají na prázdniny. 
7. Prosme o záchranu unesených dívek v Pákistánu a také o odpovědnost pro všechny, kdo se vydávají na dovolené.[7] 

Bože, ty nám ukazuješ cestu k životu. Ochraň nás, neboť se utíkáme k tobě.[8] Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] Viz příběh evangelia: Lk 9,51-56. 
[2] Vrchol cyrilometodějského jubilea: Dny lidí dobré vůle
[3] O co se hraje? 
[4] O Asada už tolik nejde. Ze Sýrie se stalo bojiště islámského schizmatu; Rusko stáhlo vojáky ze syrského Tartúsu, kde má Moskva svou základnu; Přátelé Sýrie poskytnou povstalcům vojenskou pomoc. 
[5] Obama nevyšle letadla k dopadení Snowdena. 
[6] Mše svatá za oběti komunismu v Památníku Vojna. Ležáky na Chrudimsku byly vypáleny během heydrichiády 24. června 1942. Biskup Malý proti ztrátě paměti. 
[7] Odborníci zkoumají pravost videa se dvěma Češkami unesenými v Pákistánu. 
[8] Žalm 16.