BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 30. 9. 2012 - 26. V MEZIDOBÍ - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 29. 9. 2012 14:25, autor: Římskokatolická farnost Josefov

  1. Příští neděli je mše svatá v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti (mimo prázdniny). Odpoledne je ve 14 hodin mše ve Starém Plese jak tomu bývá na 1. neděli v měsíci. Večerní mše svatá v 17 hodin je u příležitosti 10. výročí svěcení a primice rodáka z Jaroměře P. Paclíka.
  2. Každou neděli v 8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře. O prázdninách je zkouška dle domluvy.
  3. V týdnu je mše sv. ve středu a v pátek v 17 hodin v kapli na faře.
  4. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné nebo není křížová cesta) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !
  5. V úterý je první hodina náboženství (spíše farní katecheze) v 15 hodin pro děti do páté třídy. Starší děti a mládež budou mít setkání od října v pátek po večerní mši svaté.
  6. Vikariátní setkání mládeže se plánuje na sobotu 13. října.


Modlitba věřících 
26. neděle v mezidobí, cyklus B 
30. 9. 2012 

Svatý Jakub ve svém listě ostře kritizuje nespravedlnost, kterou vidí ve svém okolí[1]. Odhlédněme od svých vlastních starostí a spojme se v modlitbě za celý svět:

1. Prosme na přímluvu svatého Václava o Boží milost pro naši zemi.[2]
2. Prosme o Boží pokoj, který by zavládl nad všemi touhami po pomstě a válčení, zvláště v arabském světě.[3] 
3. Prosme o požehnání křehkého míru mezi Jižním a Severním Súdánem.[4] 
4. Prosme o odvahu a prostředky pro misionáře, kteří hlásají evangelium.[5] 
5. Prosme o znovuobjevení smyslu pro spravedlnost a pravdu mezi politickými představiteli Evropy.[6] 
6. Prosme o ochranu před všemi mutacemi zákeřných nemocí a o požehnání pro všechny vědce a lékaře.[7] 
7. Prosme za všechny bázlivé, kteří se strachují, že Bůh není dost mocný, aby ochránil své dílo.[8] 

Dobrý Otče, ty se k nám skláníš s láskou a trpělivostí. Vyslyš naše prosby a pomoz nám porozumět tvému záměru[9]. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] viz. 2. čtení: Jak 5,1-6
[2] Viz. svátek sv. Václava 
[3] Islamisté na internetu podněcují k útoku na Německo 
[4] Jednání znesvářených Súdánů přineslo první pokrok 
[5] viz. 1. 10. památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, patronky misií 
[6] Pussy Riot byly poslanci Evropského parlamentu navrženy na cenu Sacharova 
[7] V Londýně bojuje o život muž, který se nakazil virem podobným SARS 
[8] viz.dnešní evangelium: Mk 9,38 
[9] viz. 1. čtení: Nm 11,25-29