BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 31. 3. 2013 - Boží Hod Velikonoční - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 30. 3. 2013 16:32, autor: Farnost Josefov


Modlitba věřících 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, cyklus C 
31. 3. 2013 

Lidé Ježíše zabili, ale Bůh jej třetího dne vzkřísil[1]. Nyní je po Boží pravici[2] a přimlouvá se za nás. Proto mu s důvěrou přednesme své prosby:

1. Prosme za všechny, kdo byli o této Veliké noci pokřtěni.
2. Prosme za celou církev, aby hlásala vzkříšeného Krista všem lidem a neutonula v byrokracii a funkcionářství[3]
3. Prosme o Boží pokoj a mír pro všechna místa, kde se bojuje.[4] 
4. Prosme o zastavení všeho zla, které se šíří bezprávím a utrpením, vykořisťováním, lží a nepřátelstvím k životu.[5] 
5. Prosme o ozdravení evropské ekonomiky a zmenšení všech důsledků nezdravého hospodaření, zvláště na Kypru.[6] 
6. Prosme o požehnání pro naši zemi a pro všechny, kdo zde žijí poctivým životem. 
7. Podpořme svými prosbami francouzské křesťany, kteří usilují o zlomení státem pokřivené definice manželství.[7] 

Dobrý Bože, oslavujeme tě, neboť ty jsi dobrý a tvé milosrdenství trvá navěky. Pozvedni nás a dej nám plnost života.[8] Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] Srov. první čtení Sk 10,39. 
[2] Druhé čtení Kol 3,1. 
[3] Srov. Promluva Svatého otce na Zelený čtvrtek. 
[4] Válka v Sýrii. KLDR zamířila své rakety na americké vojenské základny na Guamu i na pevnině USA. Nepokoje v Barmě mají už 40 obětí. 
[5] Prefekt Kongregace pro nauku víry o ďáblu. Od konce války v Bosně se pohřešuje na 9000 lidí. 
[6] Kypr sebere klientům banky až 80 procent vkladů
[7] Statisíce lidí demonstrovaly v Paříži. Statisíce Francouzů bránily práva manželství, rodiny a dětí. Organizátoři odhadli počet účastníků na 1,4 milionu, policie uvádí 300 000. 
[8] Srov. Žalm 118,1.16-17.