BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 31. 7. - 14. 8. 2016 18. - 20. Neděle v mezidobí

přidáno: 30. 7. 2016 16:08, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 30. 7. 2016 16:11 ]

Modlitba věřících

18. neděle, cyklus C

31. 7. 2016

Kristus varuje před ulpěním na majetku.[1] Ti, kdo skládají důvěru v Boha, budou vyslyšeni. Proto předložme Pánu své modlitby:

1.   Prosme o požehnání mladým lidem, kteří se učí orientovat ve světě víry.[2]

2.   Prosme za představitele islámu, kteří ovlivňují praxi tohoto náboženství.[3]

3.   Prosme o ochranu naší země i celé Evropy před rostoucím sklonem k extremismu a populismu mezi politiky.[4]

4.   Prosme o pomoc při obraně naší země před epidemiemi a šířením závažných chorob.[5]

5.   Prosme za Sýrii a zvláště za nevinné oběti tohoto konfliktu.[6]

6.   Prosme o požehnání a ochranu dětí i všech, kdo odjíždějí na prázdniny a dovolené.[7]

7.   Prosme o moudrost, abychom získali zdravý odstup od všech forem závislosti na majetku.[8]

 

Bože, slituj se nad svými služebníky a nasyť nás svou slitovností, ať jásáme a radujeme se po celý život![9] Skrze Krista našeho Pána. Amen.