BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 31. 7. 2011 - 18. v mezidobí - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 30. 7. 2011 13:50, autor: Petr Boháč   [ aktualizováno 30. 7. 2011 14:15 ]

  1. Příští neděli je mše v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově.
  2. Večerní mše ve středu a pátek je v 18 hodin v kapli na faře.
  3. První pátek v měsíci - před mší se od 17:30 zpovídá a po mši je adorace a svátostné požehnání.
  4. O prázdninách není výuka náboženství, ani biblická hodina, ani zkouška sboru.
  5. Setkání mládeže je v neděli po mši na faře v Josefově dle domluvy.

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
18. neděle v mezidobí A

Ježíš sytil hladové a uzdravoval nemocné – to bylo znamením, že přináší všem lidem spásu. Proto se modleme za celý svět a s vírou volejme: Pane, smiluj se.
 
▪ Prosme za služebníky církve, kteří se jako učedníci starají, aby nikdo v Božím lidu nebyl opomíjen a nezůstal stranou.
▫ Prosme za ty, kdo nesou odpovědnost za blaho národů a jsou bezradní tváří v tvář těžkým problémům tohoto světa.
• Prosme za rodiče, kteří svým dětem nemohou dát dostatek potravy a zajistit dobré vzdělání.
• Prosme za všechny nemocné na duši i na těle a za duchovně vyprahlé, kteří se cítí být odloučeni od Boží lásky.
• Prosme za drogově závislé lidi, zvláště jsouMli mladí, a za všechny, jejichž život postrádá dobré naplnění a dobrý cíl.
• Prosme za všechny trpící a opuštěné, kterým nejsme schopni být nablízku a podat pomocnou ruku.
◦ Prosme jedni za druhé, za naše drahé a za všechny, kteří nám prokázali a prokazují dobro.

Pane, věříme, že v pravý čas dáváš lidem to, co potřebují, že otvíráš svou ruku a vše sytíš svým požehnáním.                Proto tě vzýváme a chceme chválit na věky věků. Amen.

Comments