BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 3. 4. 2011 - 4. neděle postní - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 2. 4. 2011 14:56, autor: Římskokatolická farnost Josefov   [ aktualizováno 2. 4. 2011 15:00 ]

1.   Příští neděli je mše svatá ráno v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 v Josefově.
2.   Mše svatá je ve středu a v pátek v 17 hodin.
3.   Biblická hodina je ve středu po mši - čteme Markovo evangelium.
4.   Náboženství se učí pro obě skupiny nižšího stupně v úterý ve 14:30 hodin.
      Ve středu starší žáci od 15:30 hodin.
5.   Křížová cesta je v pátek v 17 a hned po ní je mše a v neděli v 9 hodin přede mší.

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
4. neděle postní A 

Podobně jako pastýř pečuje Hospodin o každého člověka. Proto se s důvěrou modleme 
za celý svět a volejme: Pane, smiluj se. 

▪ Prosme za všechny křesťany: ať žijí spravedlivě a pravdivě a všem lidem prokazují dobro. 
▪ Prosme za katechumeny, aby byli vedeni Duchem svatým a jejich víra aby sílila. 
▫ Prosme za politiky, aby přispívali k míru a spravedlnosti ve světě. 
▫ Prosme za osvobození od mocných, kteří utlačují lidi a pronásledují své odpůrce. 
▫ Prosme za vzájemné porozumění mezi lidmi a za lásku v rodinách. 
• Prosme za ty, kdo jsou nespravedlivě posuzováni a s nimiž ostatní nepočítají. 
• Prosme za ty, jejichž duše je zastřena temnotou hříchu, smutku nebo utrpení. 
• Prosme za ty, kdo se ve svém jednání nechávají vést strachem, a za ty, kdo jsou 
blízko smrti. 
• Prosme za strádající, jejichž potřeby jsou přehlíženy. 
◦ Prosme v našem společenství jedni za druhé: uzdrav, Pane, naši víru a otevři naše 
oči všude tam, kde je toho třeba. 

Pane, ty sám jsi světlo osvěcující každou temnotu, ty vidíš do srdce a víš, co kdo potřebuje. Tobě buď chvála nyní i na věky věků. Amen. 


Comments