BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 3. 6. 2012 - Slavnost Nejsvětější Trojice - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 2. 6. 2012 14:28, autor: Petr Boháč


  1. Příští neděle je Slavnost Těla a Krve Páně. Mše svatá bude v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti.
  2. Eucharistický průvod ne k oltářům, ale s jednotlivými zastaveními před kostelem na náměstí bude po nedělní mši svatém v Josefově 10.6. cca v 10:30 hodin.
  3. V neděli v  8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře.
  4. Ve středu a pátek je mše v 18 v Josefově na faře.
  5. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné nebo není křížová cesta) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !
  6. Náboženství se vyučuje na faře v úterý od 15 hodiny 1. a 2. skupina - mladší děti. 
  7. Ve středu od 15:30 je náboženství pro starší děti - tento týden je poslední výuka.
  8. V Jasenné se vyučuje náboženství ve středu v 15 hodin v Základní škole - tento týden je poslední výuka.Modlitba věřících 
Slavnost Nejsvětější Trojice, cyklus B 
3. 6. 2012 

Základní článek naší víry je obsažen v tajemství Nejsvětější Trojice: Bůh žije milujícím sebedarováním. Opřeme se o víru v milujícího Boha a předložme mu své prosby.

1. Na severu Afriky v Mali mnoho lidí prchá před separatisty.[1] Prosme o řešení vojensko-politické krize v Mali.
2. V Sýrii proběhly surové útoky.[2] Prosme o Boží zásah do násilím zmítané Sýrie.
3. Státní škrty vyvolávají nelibost občanů.[3] Prosme o moudrost pro správné nastavení naší ekonomiky v oblasti škrtů a zmrazení penzí.
4. Významní vědci se sešli v Praze.[4] Prosme o rozvoj vědy, která by chránila a rozvíjela kulturu života.
5. V Miláně vrcholí setkání rodin s papežem.[5] Prosme za křesťanské rodiny v současné Evropě.
6. Za rok proběhne největší evangelizační akce Kurzů alfa.[6] Prosme o požehnání a o odvahu pro katolíky, aby se připojili k pokojnému hlásání evangelia.

Bože, vyznáváme, že jsi pro nás tajemstvím, ale věříme, že jsi nás přijal za své děti[7], a tak jsi nám blízko. Přijmi naše prosby a pomoz nám svou mocí. Vždyť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

[1] http://zpravy.ihned.cz/svet-afrika
[2] http://zpravy.ihned.cz/svet-blizky-vychod
[3] http://zpravy.idnes.cz/seniori-demonstruji
[4] http://www.rozhlas.cz/zpravy/veda/
[5] http://tisk.cirkev.cz/
[6] http://www.kurzyalfa.cz – Mt 28: „Získejte za učedníky všechny národy.“
[7] Řím 8,14-17.

Comments