BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 3. 8. 2014 - 18. neděle v mezidobí - cyklu A - bohoslužby a přímluvy

přidáno: 4. 8. 2014 0:48, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 4. 8. 2014 0:56 ]


PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
18. neděle v mezidobí A 

Ježíš sytil hladové a uzdravoval nemocné – to bylo znamením, že přináší všem lidem spásu. Proto se modleme za celý svět a s vírou volejme: Pane, smiluj se. (Mt 14,14.19) 

▪ Prosme za služebníky církve, kteří se jako učedníci starají, aby nikdo v Božím lidu nebyl opomíjen a nezůstal stranou. (Mt14,19-20) 
▫ Prosme za ty, kdo nesou odpovědnost za blaho národů a jsou bezradní tváří v tvář těžkým problémům tohoto světa. 
• Prosme za rodiče, kteří svým dětem nemohou dát dostatek potravy a zajistit dobré vzdělání. 
• Prosme za všechny nemocné na duši i na těle a za duchovně vyprahlé, kteří se cítí být odloučeni od Boží lásky. (Řím 8,35) 
• Prosme za drogově závislé, zvláště jsou-li mladí, a za všechny, jejichž život postrádá dobré naplnění a dobrý cíl. 
• Prosme za všechny trpící a opuštěné, kterým nejsme schopni být nablízku a podat pomocnou ruku. 
◦ Prosme jedni za druhé, za naše drahé a za všechny, kteří nám prokázali a prokazují dobro. 

Pane, věříme, že v pravý čas dáváš lidem to, co potřebují, že otvíráš svou ruku a vše sytíš svým požehnáním. 
Proto tě vzýváme a chceme chválit na věky věků. Amen. (Žl 145,15-16)