BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 12. 2. 2012 - 6. neděle v mezidobí - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 11. 2. 2012 0:04, autor: Petr Boháč   [ aktualizováno 11. 2. 2012 0:05 ]

  1. Příští neděli je mše v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti. 
  2. Mše v týdnu jsou ve středu a v pátek v 17:00 na faře v Josefově.
  3. V neděli v  8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře.
  4. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !
  5. Náboženství se vyučuje na faře v úterý od 15 hodiny 1. a 2. skupina - mladší děti. Ve středu od 15:30 pak starší děti.    V Jasenné se vyučuje ve středu v 15 hodin v Základní škole.                                                                             
  6. Příprava na svátost BIŘMOVÁNÍ pro dospělé i mládež bude tento týden v pátek po mši svaté v kapli na faře.

Modlitba věřících
6. neděle v mezidobí, cyklus B
12. 2. 2012

V textu dnešního evangelia se Ježíš dotkl nemocného a uzdravil ho. S důvěrou položme před našeho Pána své prosby, aby se jich „dotknul“ a mohl uzdravovat náš svět: 

1. Prosme za nemocné, zvláště za ty, které nemoc vyloučila ze života společnosti.[1]
2. Prosme za všechny, kdo žijí bez domova ať v naší zemi či v jiných částech světa a zvláště za děti.[2]
3. Prosme o Boží pomoc pro všechny, kteří díky změnám ekonomické situace propadají zoufalství, zvláště v Řecku.[3]
4. Prosme o Boží pomoc pro Sýrii, kde se otevřela skutečná válka a prosme také za světové mocnosti, které brání spravedlivému řešení.[4]
5. Prosme za reformu českého vysokého školství, aby neohrozila kvalitní vzdělávání na vysokých školách.[5]
6. Prosme o Boží pomoc pro církev, aby nalezla účinnou prevenci před selháváním pastoračních pracovníků, zvláště s ohledem na případy pedofilie.[6]
7. Prosme za naše společenství, abychom nebyli sobě navzájem pohoršením.7

Dobrý Otče, chceme všechno, co žijeme a děláme, konat ke tvé oslavě[7]. Vyslyš naše prosby, aby celý svět byl tvojí chválou a oslavou. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.


Comments