BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 5. 3. 2017 - 1. neděle v mezidobí, cyklus A

přidáno: 4. 3. 2017 14:07, autor: Farnost Josefov

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH

1. neděle postní A

V tomto čase obrácení a smíření se modleme za lepší život všech lidí a za spásu celého světa a volejme: Pane, smiluj se.

 

  Modleme se za všechny křesťany: Očisti, Pane, sjednoť a obnov celou svou církev.

  Modleme se za naše katechumeny – Josefa a Karla: Dej jim svého Ducha a dávej se jim stále více poznávat.

  Modleme se za rodiče a učitele, politiky a ekonomy, za novináře a za všechny, kdo mají společenskou odpovědnost: Naplň jejich srdce pokojem.

 • Modleme se za ty, kdo jsou utištěni neodpuštěnou vinou: Smiluj se nad nimi pro své velké milosrdenství.

 • Modleme se za nemocné, opuštěné a za všechny trpící: Smiluj se nad nimi a vysvoboď je.

Modleme se za všechny, kdo chtějí změnit svůj život: Smiluj se nad nimi a posilni je.

  Modleme se za ty, kdo bojují se zlem a pokušením: Smiluj se nad nimi a chraň je.

  Modleme se za sebe navzájem: Neopouštěj nás a veď nás k sobě.

 

 Shlédni k nám a vyslyš nás, smiluj se, Pane, neboť tys naše útočiště a síla v tomto životě i na věky věků. Amen.

Comments