BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 5. 4. 2015 - Neděle Vzkříšení Páně - cyklu B - bohoslužby, přímluvy

přidáno: 4. 4. 2015 16:05, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 4. 4. 2015 16:07 ]


Modlitba věřících 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

Lidé Ježíše zabili, ale Bůh ho třetího dne vzkřísil[1]. Nyní je po Boží pravici[2] a přimlouvá se za nás. Proto mu s důvěrou přednesme své prosby:

1. Prosme za všechny, kdo byli o této Veliké noci pokřtěni.
2. Prosme za celou církev, aby hlásala vzkříšeného Krista[3] všem lidem a neutonula v byrokracii a funkcionářství.
3. Prosme o Boží pokoj a mír pro všechna místa, kde se bojuje.
4. Prosme o uzdravení ze zla[6], které se šíří bezprávím a utrpením, vykořisťováním, lží a nepřátelstvím k životu.
5. Prosme o požehnání pro naši zemi a pro všechny, kdo zde žijí poctivým životem.
6. Prosme o odvahu pro naše společenství, abychom se nebáli mluvit otevřeně před ostatními lidmi o své víře.[9]

Dobrý Bože, oslavujeme tě, neboť ty jsi dobrý a tvé milosrdenství trvá navěky. Pozvedni nás a dej nám plnost života.[10] Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] Srov. Slavnost zmrtvýchvstání Páně - první čtení Sk 10,39.
[2] Slavnost zmrtvýchvstání Páně - druhé čtení Kol 3,1.
[3] Slavnost zmrtvýchvstání Páně - první čtení Sk 10,34-43.
[6] Srov. Slavnost zmrtvýchvstání Páně - první čtení Sk 10,38.
[9] Slavnost zmrtvýchvstání Páně - první čtení Sk 10,34-43.
[10] Srov. Žalm 118,1.16-17.