BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 5. 5. 2013 - 6. velikonoční - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 4. 5. 2013 16:06, autor: Farnost Josefov


Modlitba věřících 
6. neděle velikonoční, cyklus C 
5. 5. 2013 

Pán Ježíš nás povzbuzuje, aby se naše srdce neděsilo a nebálo[1]. Proto předložme Bohu všechny své starosti a prosby:

1. Prosme o odvahu pro církev v naší zemi, aby v nových ekonomických podmínkách neztratila z očí chudé a potřebné.[2]
2. Prosme o dar naděje a záchrany pro všechny pronásledované křesťany.[3] 
3. Prosme o Boží pomoc pro nalezení takové ekonomiky, která nebude ohrožovat slabé a chudé[4], ani nebude vytvářet neúnosné dluhy.[5] 
4. Prosme o dobré počasí a požehnání přírodě a polím.[6] 
5. Prosme o ochranu církve před všemi formami zkreslování Boží svobody, učení církve a vyvolávání strachu.[7] 
6. Prosme za všechny, kdo se připravují na biřmování, aby otevřely své srdce Bohu a doslaly dary Ducha svatého. 
7. Vzpomeňme na všechny, kteří položili život za svobodu naší země, zvláště ve Druhé světové válce.[8] 

Bože, ty jsi pravý chrám a pravé slunce, které nikdy nezapadá[9]. Do tvých rukou s důvěrou svěřujeme všechny své starosti a prosíme tě, sešli nám přímluvce, Ducha svatého, aby nás naučil všemu[10]. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] evangelium Jan 14,27 
[2] Prohlášení českých a moravských biskupů v dopise papeži... 
[3] 6. neděle velikonoční je dnem modliteb za pronásledované křesťany
[4] Papež František odsoudil pracovní podmínky v bangladéšské textilní továrně, která se zřítila
[5] Socialistický francouzský prezident dosáhl za rok své vlády nejvyšší nezaměstnanosti i dluhů…
[6] Bouřky a prudký déšť 
[7] viz. první čtení Sk 15,24 
[8] 8.5. Výročí ukončení Druhé světové války. 
[9] 2. čtení Zj 21,22-23 
[10] evangelium Jan 14,26
Comments