BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 5. 6. 2011 - poutní slavnost Nanebevstoupení Páně - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 4. 6. 2011 15:24, autor: Petr Boháč   [ aktualizováno 4. 6. 2011 15:46 ]
  1. Příští neděli je mše v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 poutní mše v Josefově.
  2. V úterý ve 14:30 jsou první dvě skupiny náboženství a ve středu v 15:30 třetí skupina - starší žáci.
  3. Večerní mše ve středu je v 18 hodin v kapli na faře.
  4. Večerní mše v pátek je v 18 hodin v kapli na faře.
  5. Tento týden není ve středu biblická hodina.
  6. Setkání mládeže je v neděli po mši na faře v Josefově.
PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
Slavnost Nanebevstoupení Páně

Vzkříšený Pán zasedl po Otcově pravici a stará se u něho o naše záležitosti. V jeho jménu se obraťme k Bohu a volejme: Prosíme tě, vyslyš nás. 

▪ Bože, tvůj Syn poslal učedníky ke všem národům, aby byli jeho svědky. Pomoz nám, abychom spolu se všemi křesťany i v dnešní době naplňovali toto poslání. 
▫ Tys dal svému Synu veškerou moc na nebi i na zemi. Upevni mocné tohoto světa ve službě spravedlnosti a míru.
• Tvůj Syn přinesl pravý pokoj. Osvoboď všechny lidi i národy od strachu, nepřátelství a násilí. 
• Tvůj Syn slíbil, že s námi bude po všechny dny až do konce světa. Pomoz nám přispět k tomu, aby jeho přítomnost pocítili především trpící lidé. 
◦ Tvůj Syn posílá církvi svého životodárného Ducha. Pomoz nám otevřít se jeho působení, aby mohl obnovit naši víru, naději a lásku. 
◦ A dej nám také jeho moudrost, abychom správně chápali a s jeho pomocí prožívali vše, co nám život přináší. 
▫ Tvůj Syn přijde znovu, aby soudil živé i mrtvé. Posilni naši víru, že je soudcem milosrdným. 

Bože, tvá moc se projevila vzkříšením a vyvýšením tvého Syna. Dej, ať působí i v životě všech lidí. 
Za ně i za sebe jsme prosili skrze Krista, našeho Pána. Amen. 


Comments