BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 12. a 19. 7. 2015 - 14. a 15. neděle v mezidobí - cyklu B - bohoslužby, přímluvy

přidáno: 11. 7. 2015 15:50, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 11. 7. 2015 15:51 ]Modlitba věřících 
15. neděle v mezidobí, cyklus B 
12. 7. 2015 

„Bůh mluví o pokoji pro svůj lid.“[1] Svěřme mu vše, co stojí v cestě tomuto jeho pokoji:

1. Modleme se za misionáře a hlasatele evangelia.[2]
2. Modleme se za zastavení šířícího se fanatismu souvisejícího s Islámským státem.[3]
3. Modleme se za dobré počasí a za požehnání úrodě.[4]
4. Modleme se za odvahu ke skutečnému řešení ekonomické krize Řecka.[5]
5. Modleme se za odvahu k praktickému řešení imigrační otázky v našich společenstvích a farnostech.[6]
6. Modleme se, aby naše rodiny byly místy společenství a večeřadly modlitby, autentickými školami evangelia a malými domácími církvemi.[7]
7. Modleme se za zemřelé, zvláště za zemřelého Pavla Šubrta a za pomoc a ochranu pro zarmoucenou rodinu.

Dobrý Otče, tys nás vyvolil, abychom vzdávali chválu tvé vznešené dobrotivosti. Vyslyš naše prosby a doveď své dílo stvoření k plné jednotě a pokoji[8]. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

[1] 15. neděle v mezidobí – cyklus B, Žalm 85.
[2] 15. neděle v mezidobí – cyklus B, evangelium.
[3] Islámský stát vycvičil tajné elitní oddíly. Infiltrátory. Fundamentalisté z Boko Haram zavraždili 150 muslimů.
[4] Extrémní vedra způsobila o víkendu kolapsy.
[5] Kořeny řecké krize: rozhazovačné vlády a slepí finančníci
[6] Biskupové a předsednictvo ERC k migraci.
[7] Papež vyzývá k modlitbě za biskupskou synodu.
[8] 15. neděle v mezidobí – cyklus B, druhé čtení.