BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 6. 4. 2014 - 5. neděle postní - cyklu A - bohoslužby a přímluvy

přidáno: 5. 4. 2014 16:06, autor: Farnost Josefov


Modlitba věřících 
5. neděle postní, cyklus A 
6. 4. 2014 

Máme-li Kristova Ducha[1], můžeme s důvěrou doufat v Hospodina[2]. Proto mu předložme své prosby:

1. Prosme za katechumeny, aby nalezli odvahu plně se odevzdat Kristu.[1]
2. Prosme o odvahu přijmout nové situace, které způsobí Ježíš v našem životě, jako při pohřbu Lazara.
3. Prosme o naději a víru v život věčný, kterou málo projevujeme při pohřbech naších blízkých.
4. Prosme o ochranu před šířením nebezpečných nemocí, zvláště v Africe.[2]
5. Prosme o odvahu pro demokratické země zabránit diktátorům a režimům usilujícím o ovládnutí světa.[3]
6. Prosme o dostatek vláhy pro naši přírodu a zemědělství.[4]
7. Prosme za mladé lidi, aby přijali Krista, stali se misionáři kultury života a rozsévali naději.[5]
8. Prosme o dar víry, zvláště v těžkých situacích života.[6]

Dobrý Bože, u tebe je slitování a hojné vykoupení. Vyslyš náš hlas a zachraň nás[10], abychom spatřili tvoji slávu[11]. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

[1] Tuto neděli probíhají třetí skrutinia.
[2] Ebola kosí lidi v Guineji.
[3] Naděje není strategie, v sázce jsou základní hodnoty.
[4] Varování před katastrofou. Nedostatek vody bude mít i Česko.
[5] 6.–13. 4. probíhá týden modliteb za mládež.
[6] 5. neděle postní, evangelium Jan 11,25-26.
Comments