BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 6. 7. 2014 - 14. neděle v mezidobí - cyklu A - bohoslužby a přímluvy

přidáno: 5. 7. 2014 12:56, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 5. 7. 2014 12:56 ]


Modlitba věřících 
14. neděle v mezidobí, cyklus A 
6. 7. 2014 

Ježíš nás vyzval, abychom šli k němu všichni, kdo se lopotíme.[1] Svěřme mu také tíži a bolest okolního světa:

1. Prosme o dar nových hlasatelů evangelia pro naše diecéze.[2]
2. Prosme o zastavení války šířící se Irákem a vyřešení radikálního islamismu.[3]
3. Prosme za místa zmítaná nekontrolovaným násilím, kde obyčejní lidé velice strádají; zvláště prosme za Nigérii a Jižní Súdán.[4]
4. Prosme o zlomení nadvlády zla teroru, bezohlednosti a podvodů.[5]
5. Prosme o uzdravení, naději a sílu pro všechny vážně nemocné.[6]
6. Prosme o proměnu povědomí o mistru Janu Husovi, aby tato postava nerozdělovala, ale dostála kritického a pravdivého ocenění.[7]
7. Prosme o dar Ducha svatého, abychom ač slabí vítězili mocí Ducha.[8]

Dobrý Bože, ty jsi milosrdný a milostivý, shovívavý a plný lásky.[9] Nauč nás přicházet k tobě a čerpat u tebe odpočinek, sílu a uzdravení.[10] Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] Viz 14. neděli v mezidobí – cyklus A, evangelium Mt 11,25-30.
[2] Slavili jsme slavnost svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
[3] Islamisté vyhlásili na ovládaných územích v Iráku a Sýrii novodobý chalífát.
Irácký patriarcha: šokuje mne nečinnost Západu. Prohlášení CCEE k ukřižování osmi lidí v Sýrii.
[4] Jižní Súdán: Všudypřítomné násilí namířené proti zdravotnické péči
[5] Teroristé hrozí v letadlech novými nezjistitelnými bombami bez kovů. Podvodný e-mail stál ženu z Kroměřížska více než 400 tisíc korun. Desetičlenná skupina ze severu Čech padělala asi stovku diplomů a vysvědčení.
[6] Smrtící ebola už má 467 obětí. Dívce s křehkými kostmi lékaři voperovali teleskopický hřeb.
[7] Vášnivé diskuse nad M. J. Husem neustávají ani dnes.
[8] 14. neděle v mezidobí – cyklus A, 2. čtení Řím 8,9.11-13.
[9] 14. neděle v mezidobí – cyklus A, Žalm 145.
[10] Srov. 14. neděle v mezidobí – cyklus A, evangelium Mt 11,25-30.