BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 7. 10. 2012 - 27. V MEZIDOBÍ - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 6. 10. 2012 13:29, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 6. 10. 2012 14:09 ]

 1. Příští neděli je mše svatá v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti (mimo prázdniny).
 2. Každou neděli v 8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře. O prázdninách je zkouška dle domluvy.
 3. V týdnu je mše sv. ve středu a v pátek v 17 hodin v kapli na faře v sobotu je mše v 9:30 u příležitosti setkání mládeže.
 4. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné nebo není křížová cesta) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !
 5. V úterý je první hodina náboženství (spíše farní katecheze) v 15 hodin pro děti do páté třídy. Starší děti a mládež budou mít setkání od října v pátek po večerní mši svaté - tento týden bude příprava na setkání mládeže.
 6. Setkání mládeže vikariátu Náchod je v sobotu 13. října:
 •   9:30 je zahájení mši svatou v kostele Nanebevstoupení páně
 • 10:30 Úvod a seznámení
 • 11:00 Návštěva podzemních chodeb s výkladem
 • 12:00 Oběd v Sokolovně
 • 13:00 Sportovní a společenské odpoledne
 • 15:00 Kapitán P. Jaroslav Brožek – hovory o kaplanské službě v Armádě
 • 16:00 Modlitba Růžence
 • 17:00 Předpokládaný závěr
          Nutno vzít s sebou sportovní obuv do Sokolovny !!!
 Modlitba věřících 
27. neděle v mezidobí, cyklus B 
7. 10. 2012 

Ježíš podstoupil smrt za všechny lidi[1]. Vyprosme záchranu celému světu a zvláště těm, kteří se ocitají v zoufalé situaci:

1. Prosme o nalezení nových cest k hlásání evangelia.[2]
2. Prosme o požehnání pro začínající synod biskupů o nové evangelizaci a všechny další aktivity zahájeného roku víry. 
3. Prosme o odvahu k šíření pokoje mezi zastánci jednotlivých náboženství[3] i mezi různými duchovními proudy uvnitř církve[4]
4. Prosme o světlo naděje pro mladé lidi neschopné unést obtíže života, kteří se utíkají k terorismu či vlastní zkáze.[5] 
5. Prosme za vyřešení rostoucího napětí kolem Sýrie.[6] 
6. Prosme o moudrost a odpovědnost v rozhodování o využívání jaderné energie.[7] 
7. Prosme za všechny, kteří zažívají jakoukoli formu domácího násilí či manipulace.[8] 
8. Prosme o Boží pomoc pro řešení manželských krizí a odvahu k věrnosti manželskému slibu.[9] 

Dobrý Bože, ty otevíráš svoji náruč[10] každému, kdo tě hledá s upřímným a čistým srdcem. Žehnej všem, kdo kráčejí po tvých cestách[11]. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] 1. čtení Žid 2,9.
[2] Poselství evropských biskupů
[3] V Egyptě byly zatčeny dvě děti za urážku Islámu, Protikřesťanské násilí v Pákistánu
[4] 13. 10. blahořečení františkánů umučených při nepokojích v Praze v roce 1611
[5] Na Mallorce zatkli muže, který chtěl napodobit masakr z Columbine
[6] Rada bezpečnosti OSN odsoudila ostřelování tureckého území
[7] EU jaderná elektrárna v Dukovanech. Evropské jaderné elektrárny mají řadu nedostatků.
[8] Domácí násilí zažívá 40 % žen
[9] Viz dnešní evangelium Mk 10,2-16. 
[10] Dnešní evangelium Mk 10,16. 
[11] Dnešní Žalm 128.