BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 7. 6. 2015 - slavnost Těla a Krve Páně - cyklu B - bohoslužby, přímluvy

přidáno: 6. 6. 2015 15:09, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 6. 6. 2015 15:09 ]


Modlitba věřících 
Slavnost Těla a Krve Páně, cyklus B 
07. 06. 2015 

Bratři a sestry, obraťme se ve společné modlitbě k Bohu, našemu Otci:

Nebeský Otče, prosíme tě za papeže Františka, za naše biskupy, kněze a jáhny: ať nás učí tebe poznávat a opravdově milovat.

Prosíme tě za nemocné, trpící a nešťastné: naplň je radostí a pokojem a dávej jim sílu k nesení kříže.

Prosíme tě za všechny děti a mládež naší farnosti: ať nacházejí Ježíše a rádi ho následují jako světlo svého života.

Prosíme tě za naše rodiče a sourozence: ať tě všichni poznávají a mají rádi.

Prosíme tě za radost, odvahu a vytrvalost, abychom svým dětem dávali příklad života podle evangelia.

Prosíme tě za naše rodiny, aby se staly místem lásky, porozumění a odpuštění.

Prosíme tě děti, které poprvé přijmou Eucharistii, aby se každou neděli těšily na setkání s Ježíšem v této podobě.

Prosíme tě za všechny, kteří se dnes shromáždili v tomto kostele: ať se radují s námi z toho, že ty, Bože, si přeješ štěstí každého člověka.

Nebeský Otče, milostivě vyslyš naše prosby. Ať radost tohoto dne stále provází celou naši farní rodinu. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.