BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 8. 1. 2012 - Křest Páně - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 6. 1. 2012 13:36, autor: Petr Boháč

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH

Svátek Křtu Páně

Boží Syn se podřídil Otcově vůli, stal se člověkem a zařadil se mezi hříšníky. Je naším Pánem i bratrem. Povzbuzeni jeho blízkostí se modleme za celý svět a volejme: Pane, smiluj se.

▪ Prosme za křesťany, abychom dosvědčovali, že Bůh je nablízku těm, kdo touží po pokání a změně života.
▪ Prosme za služebníky církve, kteří jsou pověřeni přijímat hříšníky a prohlašovat jim odpuštění.
▫ Prosme za celý svět: za mír a bezpečí všech lidí a za zachování života na Zemi.
▫ Prosme za děti a mladé lidi, kteří jednou převezmou odpovědnost za svět – prosme za jejich víru, zdraví a štěstí.
• Prosme za rodiny, kterým se nepodařilo prožít vánoční svátky v pokoji a porozumění a vyprošujme jim odpuštění a usmíření.
• Prosme za lidi, kteří do tohoto roku vstoupili s obavami a strachem.
• Prosme za osamocené a nemocné, slabé a nesvobodné a za všechny, kdo trpí.
• Prosme za ty, kdo v uplynulých svátečních dnech ztratili někoho blízkého.
• Prosme za ty, kdo se setkávají s odmítnutím, když usilují o dobro a lásku.
◦ Prosme za lidi, na kterých nám zvláště záleží, a za ty, kdo nás prosili o modlitbu.

Pane, věříme, že podle své vůle vyslyšíš tyto naše prosby a že chceš srdce každého člověka naplnit nadějí a radostí.
Proto tě chválíme v Duchu svatém nyní i vždycky i na věky věků. Amen.

Comments