BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 8. 4. 2012 - Vzkříšení Páně - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 7. 4. 2012 16:01, autor: Petr Boháč

  1. Příští neděle je 2. velikonoční a mše svatá bude v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti.
  2. Bohoslužby v oktávu vzkříšení jsou - ve středu a pátek 18 hodin v kostele.
  3. V neděli v  8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře.
  4. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné nebo není křížová cesta) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !
  5. Náboženství se vyučuje na faře v úterý od 15 hodiny 1. a 2. skupina - mladší děti. Ve středu od 15:30 pak starší děti.    V Jasenné se vyučuje ve středu v 15 hodin v Základní škole. 
  6. Příprava na svátost BIŘMOVÁNÍ pro dospělé i mládež je v pátek ihned po mši od 18:45 - 19:45.Modlitba věřících
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, cyklus B 
8. 4. 2012 

Vzkříšený Kristus je Bohem ustanovený soudce nad živými i mrtvými[1], v něm je naše vykoupení! Proto s důvěrou předložme Bohu své prosby:


1. Prosme o dar radosti z vykoupení pro všechny, kdo přijali Krista jako vítěze nad hříchem a smrtí.
2. Prosme za všechny nově pokřtěné o těchto velikonocích.
3. Prosme za obyvatele Mali, kde potravinová krize a místní boje ohrožují lidské životy.[2]
4. Prosme za všechny obyvatele Španělska a dalších zemí Evropské unie, kteří se obtížně vyrovnávají s realitou ekonomické krize.[3]
5. Prosme o dar pokoje a odpuštění pro země bývalé Jugoslávie.[4]
6. Prosme o zodpovědnost pro politiky naší země, aby jejich rozhodnutí vedla k prospěchu celé společnosti.[5]
7. Prosme o požehnání pro naše město (naši obec) a všechny, kdo zde pečují o skutečný růst kvality života.
8. (Josefov) Přijmi Pane tuto eucharistickou oběť za rodinu Kuhajdíkovu a Říhovu.

Nebeský Otče, plni radosti z Kristova vzkříšení jásáme a děkujeme za dar vykoupení. V této radosti ti s důvěrou předkládáme své prosby, neboť tvé milosrdenství trvá navěky[6]. Vždyť žiješ a vládneš na věky věků Amen.

[1] viz 1. čtení
[2] http://www.pressexpress.eu/blog/2012/04/01/rebelove-mali-obsadili-dalsi-mesto-cesta-centralniho-mali-je-volna/
[3] http://zpravy.ihned.cz/svet/c1-55236750-ze-spanelska-se-stava-druhe-recko-davy-rozpoutaly-nasili-kvuli-skrtum
[4] http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/170946-bosna-zbrane-utichly-ale-narodnostni-problem-pretrvava/
[5] http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-55297640-pad-vlady-by-tentokrat-investori-cesku-neprominuli-shoduji-se-analytici
[6] viz dnešní Žalm 118

Comments