BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 8. 5. 2011 - 3. velikonoční - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 7. 5. 2011 15:19, autor: Petr Boháč   [ aktualizováno 7. 5. 2011 17:08 ]

  1. Příští neděli je mše v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 v Josefově, obě s májovou pobožností. 
  2. V pondělí je v 17:30 modlitba Růžence a v 18 hodin Mariánské písně a litanie - P. Paclík
  3. V úterý ve 14:30 jsou první dvě skupiny náboženství a ve středu v 15:30 třetí skupina - starší žáci.
  4. Večerní mše ve středu a v pátek je zase v 18 v kapli na faře s májovou pobožností.
  5. V sobotu je uvedení do úřadu J.Ex. biskupa Jana Vokála v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. Přímý přenos je vysílán na TV NOE.

3. neděle velikonoční A

My lidé potřebujeme, aby nás Pán doprovázel – aby s námi šel naším životem. Proto prosme za celý svět i za sebe a volejme: 

Pane, smiluj se.

▪ Prosme za ty, kdo stojí v čele církve, a za ty, kdo hlásají evangelium: Ukazuj jim, Pane, cestu, jsouNli bezradní.
▫ Prosme za ty, kdo mají velký politický a společenský vliv: Ukazuj jim cesty k míru a spravedlnosti.
▫ Prosme za mladé lidi: Ukazuj jim cesty lásky, pravdy a statečnosti.
• Prosme za chudé, nemocné a postižené na těle i na duši, za uprchlíky a lidi týrané: Ukazuj lidstvu cesty k jejich lepší budoucnosti.
• Prosme za ty, kdo jsou neúspěšní v práci, za ty, jejichž rodiny se rozpadají, a za lidi zoufalé: Ukazuj jim cesty naděje.
• Prosme za lidi utištěné nejistotou a strachem a za ty, kdo nemohou dál: Ukazuj jim cesty odvahy a síly.
• Prosme za ty, kdo zůstali sami v cizotě, bolesti a ve svých problémech: Ukazuj nám cestu k nim, abychom jim pomohli.
• Prosme za umírající: Proveď je branou smrti do plnosti života.
◦ Prosme jedni za druhé: Dávej nám vždy znovu povstat a navzájem se posilovat vírou ve tvé království.

Pane, zůstaň s námi a neopouštěj žádného člověka.
Tuto naši modlitbu přednes svému Otci, s nímž v lásce Ducha svatého žiješ a kraluješ na věky věků. 

Amen.

Comments