BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 9. 10. 2011 - 28. v mezidobí - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 8. 10. 2011 14:57, autor: Římskokatolická farnost Josefov

  1. Příští neděli je mše v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově.
  2. V pondělí v 17 hodin bude kostele sloužit mši sv. na poděkování za 9 let kněžství P. Paclík.
  3. Ve středu a v pátek je mše svatá "už" v 17 hodin v kapli na faře.
  4. V neděli v  8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře.
  5. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné) a společná modlitba růžence.
  6. Náboženství se vyučuje na faře v úterý od 15 hodiny 1. a 2. skupina - mladší děti. Ve středu od 15:30 pak starší děti.

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
28. neděle v mezidobí A 

Než přistoupíme ke stolu Páně, abychom se radovali ze spásy, mysleme na celý svět a modleme se za něj slovy: 
Pane, smiluj se.

▪ Prosme za všechny křesťany i za sebe, abychom nepřestávali toužit po jednotě a usilovat o ni.
▫ Prosme za nová povolání: aby lidé dobře rozpoznávali, k čemu je Bůh zve.
▫ Prosme za budoucnost života na Zemi a za ty, kdo přijdou po nás.
▫ Prosme za ty, kdo se netěší ze spásy, ale hledají jistotu jen v tomto světě a vlastní spravedlnosti.
• Prosme za lidi, kteří se pro přemíru starostí, bolesti nebo neštěstí nemohou radovat.
• Prosme za ty, kdo nabídku Boží zachraňující blízkosti odmítli nebo jí pohrdli.
◦ Prosme za naše blízké a přátele, kteří s námi nesdílejí křesťanskou víru.
◦ Prosme každý za to, co nám působí starosti, o co usilujeme a po čem toužíme.

Pane, pro své jméno provázej všechny lidi svou dobrotou a milosrdenstvím.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Comments