BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 9. 11. 2014 - Posvěcení lateránské baziliky - cyklu A - bohoslužby, přímluvy

přidáno: 8. 11. 2014 16:03, autor: Farnost Josefov   [ aktualizováno 8. 11. 2014 16:03 ]


Modlitba věřících 
Svátek Posvěcení lateránské baziliky, cyklus A 
9. 11. 2014 

Připomínáme si svátek posvěcení prvního mezi chrámy církve. Proto se spojme s ostatními křesťany a připojme se k prosbám celé církve:

1. Prosme o spravedlivý mír a zastavení všech agresorů na celém světě, zvláště však na Ukrajině, v Rusku, v Severní Africe, Sýrii a Iráku.[1]
2. Prosme za země, v nichž vládne totalitní nebo ideologický režim zvláště za Barmu, Severní Koreu, Pákistán či Eritreu.[2]
3. Prosme o pojetí rodiny a práv dětí, které odpovídají Božímu záměru.[3]
4. Prosme o svobodu a Boží pomoc pro křesťany, kteří zakouší pronásledování a útoky.[4]
5. Prosme na přímluvu svaté Anežky České o požehnání a ochranu pro naši zemi.[5]
6. Prosme o kvalitní politickou reprezentaci v naší zemi.[6]
7. Prosme o Boží milost být církví, která je domem chvály Hospodina a místem služby potřebným.[7]

Dobrý Bože, děkujeme ti, že smíme být Boží stavbou, jejímž základem je náš Pán Ježíš Kristus. Daruj nám svého Svatého Ducha, abychom nepřestali chválit tvoji dobrotu a hlásat radostnou zvěst celému světu.[8] Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.


[1] Události na Východní Ukrajině a v Rusku. V bojích během příměří zahynulo sto ukrajinských vojáků . Ruská ponorka úspěšně vyzkoušela strategickou raketu. Při útoku na školu východně od Damašku zemřelo 11 dětí. Do dvou měsíců opět ovládneme Libyi.
[2] Kirche in Not: Úcta k náboženské svobodě upadá.
[3] Církevní školy v Británii budou povinně učit gender. Faith schools ‘must teach gay rights’.
[4] Kirche in Not: Úcta k náboženské svobodě upadá. Dav v Pákistánu upálil křesťanský pár.
[5] Sv. Anežka byla kanonizována 12.11. 1989. 17. 11. 1989 začala Sametová revoluce.
[6] Ostuda se šíří do světa. O sprostém Zemanovi píší v Německu.
[7] Papež: V církvi nesmí být místo pro světskou mentalitu.
[8] Srov. 1 Kor 3,9c-11.16-17