BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 9. 1. 2011 - Zjevení Páně - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 8. 1. 2011 14:15, autor: Římskokatolická farnost Josefov
  1. Příští neděli je mše svatá ráno v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 v Josefově        

  2. V týdnu je mše ve středu a v pátek v 17 hodin v kapli na faře.
  3. Biblická hodina se čtením v Markově evangeliu je ve středu po mši od 17:30 hodin
  4. Pátek je druhý v měsíci, proto je po mši povídání, ke kterému zve rodina Silvarova
  5. Náboženství se učí pro obě skupiny nižšího stupně v úterý ve 14:30.                                                  
  6. Ve středu je v 15:30 pro 4.-9. třídu.

  7. Od soboty 15. - do soboty 22. ledna jsem na dovolené a zastupuje P. Václav Černý na nedělní mši a jáhen Dr. Tichý ve všední dny při bohoslužbě slova.PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 
Slavnost Zjevení Páně 
Volně podle euchologie sv. Serapiona; Dolní Egypt, kolem r. 350. 


Modleme se za nás za všechny a za celý svět, neboť Bůh je věrný a chce, aby všichni 
lidé byli spaseni. 
Volejme: Pane, smiluj se. 


▪ Prosíme tě, Bože, za ty, kdo uvěřili a uznali Ježíše Krista za svého Pána: dej, ať 
jsou ve víře pevní. 

▫ Prosíme tě za lidi všech národů: buď jim milostiv, zjev se jim, ukaž jim své světlo, aby všichni vedeni Duchem svatým poznali tebe, nebeského Otce, i tvého Syna Ježíše Krista. 

▫ Prosíme tě za ty, kdo vládnou: dej, ať se podřídí tobě, svrchovanému králi, aby jejich vláda byla pokojná a přinesla světu mír. 

• Prosíme tě za všechny trpící a nešťastné: dej jim sílu, vysvoboď je ze všeho, co je tíží, buď ty sám jejich úlevou a útěchou. 

◦ Prosíme tě za naše farní společenství: dej, ať žijeme a klaníme se ti v duchu a v pravdě. 

◦ Prosme, aby Duch svatý dal svou moudrost těm, kdo jsou odpovědni za volbu nového 
královéhradeckého biskupa. 


Neboť ty jsi náš Pán a Král; a my ti předkládáme své modlitby skrze tvého Syna, Ježíše Krista. Skrze něho ti vzdáváme čest a slávu v Duchu svatém nyní i vždycky i na věky věků. Amen.
Comments