BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 9. 12. 2012 - 2. neděle adventní - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 8. 12. 2012 13:50, autor: Farnost Josefov
  1. Příští neděli je mše svatá v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti (mimo prázdniny). 
  2. Každou neděli v 8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře. O prázdninách je zkouška dle domluvy.
  3. V týdnu je mše sv. ve středu je v 15:30 hodin mše v Jasenné (hned po náboženství)
  4. V pondělí je v kostele mše v 17 a v pátek v 17 hodin v kapli na faře.
  5. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné nebo není křížová cesta) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !
  6. V úterý je náboženství (spíše farní katecheze) v 15 hodin pro děti do páté třídy. Starší děti a mládež mají vždy aktuálně ohlášena setkání v pátek po večerní mši svaté vždy po domluvě.  V Jasenné je náboženství ve škole ve středu ve 14:30 hodin.


Modlitba věřících 
2. neděle adventní, cyklus C 
9. 12. 2012 

Svatý Pavel nás ujišťuje, že „ve všech svých modlitbách s radostí prosí za všechny“[1]. Připojme se k této modlitbě a předložme Bohu své prosby:

1. Prosme o sílu vzchopit se a o dar naděje[2].
2. Prosme o znemožnění nasazení chemických zbraní hromadného ničení v syrském konfliktu.[3] 
3. Prosme o pomoc pro všechny obyvatele Filipín, Vietnamu a dalších zemí zasažených ničivým tajfunem.[4] 
4. Na výzvu Svatého otce prosme o uklidnění dramatické situace v Kongu.[5] 
5. Prosme o požehnání pro zdárný a bezkonfliktní průběh navrácení církevního majetku a vyřešení s tím spojených technických problémů.[6] 
6. Prosme za všechny, kdo se skrze různé předvánoční aktivity snaží dotknout tajemství našeho Boha[7]
7. Prosme, ať stále víc a více roste naše láska a s ní i poznání a všestranný úsudek, abychom dovedli volit to lepší.[8] 

Bože, ty proměňuješ žalosti a soužení v radost věčné slávy[9]. Prosíme tě, dej nám podíl na této slávě a doveď do ní každého člověka. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

[1] Flp 1,4 
[2] viz. první čtení Bar 5,5 
[3] Obama varoval Sýrii před použitím chemických zbraní 
[4] Tajfun na Filipínách zabil nejméně 475 lidí
[5] Benedikt XVI. k situaci v Demokratické republice Kongo 
[6] Bendl zakázal Lesům ČR těžit v lesích, které chtějí restituovat církve 
[7] Rozsvícení vánočního smrku v Praze si nenechalo ujít na 40 tisíc lidí 
[8] viz. druhé čtení Flp 1,9 
[9] srv. Bar 5,1 

Comments