BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 9. 2. 2014 - 5. neděle v mezidobí - cyklu A - bohoslužby a přímluvy

přidáno: 8. 2. 2014 16:32, autor: Petr Boháč   [ Aktualizováno 15. 2. 2014 15:08 uživatelem Farnost Josefov ]


Modlitba věřících 
5. neděle v mezidobí – cyklus A 
9. 2. 2014 

Naše víra se má zakládat na moci Boží, a ne na moudrosti lidské[1]. Proto Bohu svěřme všechny starosti o svět i o své blízké:

1. Prosme o milost statečnosti a odvahy[2] pro nás křesťany, abychom se nebáli vydávat svědectví o své víře.[3]
2. Prosme o bezpečí a zamezení teroristických útokům v oblasti Blízkého východu a také Ruska.[4]
3. Prosme za Turecko a jeho politický vývoj směřující k omezování svobody.[5]
4. Prosme o Boží pomoc v ochraně rodiny a respektování jejího významu především v Evropě.[6]
5. Prosme o Boží pomoc pro všechny, kteří se skrze média snaží sloužit pravdě a nezneužívat moc těchto prostředků.[7]
6. Prosme o uzdravení, sílu a naději pro všechny nemocné, zvláště pro ty, kteří v těchto dnech budou přijímat svátost nemocných.[8]
7. Prosme o vítězství čestnosti, pravdy a spravedlnosti v souvislosti s majetkovým vyrovnáním státu a církve v naší zemi.[9]

Bože, ty odpovídáš všem, kdo volají o pomoc. Veď nás k životu věčnému a chraň nás před útoky zla.[10] Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] Viz 5. neděle v mezidobí A – 2. čtení 1 Kor 2,2.
[2] Srov. 5. neděle v mezidobí A – Ž 112.
[3] Viz. 5. neděle v mezidobí A – evangelium Mt 5,13-16.
[4] Nejvyšší prioritou bezpečnost: Soči ve stínu teroristických útoků. Afghánistán propouští 37 vězňů, jež USA považují za nebezpečné.
[5] Turecko zpřísnilo cenzuru internetu.
[6] Národní týden manželství Francouzská města chystají demonstrace proti sňatkům homosexuálů.
[7] Srov. 5. neděle v mezidobí A – 1. čtení Iz 58,9; Média - zrada na pravdě?.
[8] 11. 2. den nemocných Milosrdné sestry oslaví den nemocných s pacienty.
[9] ČSSD a ANO chtějí snížit náhrady v církevních restitucích o 13 miliard. Odůvodnění neúčasti v Událostech komentářích.
[10] Viz 5. neděle v mezidobí A – 1. čtení Iz 58,9-10.