BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 9. 9. 2012 - 22. V MEZIDOBÍ - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 8. 9. 2012 16:11, autor: Petr Boháč
  1. Po mši svaté je dnes farní den, který bude tentokráte na fotbalovém hřišti v Rasoškách u vodojemu. Občerstvení je zajištěno.
  2. Příští neděli je výročí posvěcení kostela v Jasenné - mše svatá v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti (mimo prázdniny).
  3. Každou neděli v 8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře. O prázdninách je zkouška dle domluvy.
  4. V týdnu je mše sv. ve středu a v pátek  v 18 hodin v kapli na faře - Duškova 77, Josefov
  5. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné nebo není křížová cesta) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !


Modlitba věřících
23. neděle v mezidobí, cyklus B 
9. 9. 2012 

Bůh přichází a vysvobozuje. Proto ho s důvěrou prosme o záchranu našeho světa:

1. Prosme o milost plně přijmout poselství evangelia a prosme za všechny křesťany, kteří mu dosud neporozuměli.[1]
2. Prosme o Boží pomoc v napjaté situaci na Blízkém Východě.[2]
3. Prosme o požehnání pro cestu papeže do Libanonu, která začne příští sobotu.[3]
4. Prosme o ochranu křesťanů v místech, kde jsou pro svoji víru utlačováni a ohrožováni.[4]
5. Prosme za všechny lidi, kteří i dnes žijí v poutech otroctví.[5]
6. Prosme o moudrost při naplňování nového zákona o sociálně-právní ochraně dětí a prosme za všechny, kdo mají děti v pěstounské péči.[6]
7. Prosme o moudrost pro všechny, kteří rozhodují o financování naší země v dalších letech.[7]

Bože, ty nás přijímáš za své syny a dcery[8], vyslyš naše prosby a zachraň[9] všechny, za které Tě s důvěrou prosíme. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

[1] Otevření očí a uší v dnešním evangeliu, druhé čtení.
[2] Humanitární drama syrských uprchlíků.
[3] Benedikt XVI. k nadcházející cestě do Libanonu 14.-16. 9.
[4] Syrští extremisté zabili 5 křesťanů a zajali 17; O expanzi islámu a křesťanské laxnosti; Pakistán: imám podezřelý z provokace na křesťanech.
[5] V železech otroctví zůstává 800 tisíc Mauritánců.
[6] Nový zákon o sociálně-právní ochraně dětí.
[7] Projednávání zvýšení dph; bude o 100000 více lidí s požadavkem na dávky na péči.
[8] Vstupní modlitba dnešní neděle.
[9] Viz. Žalm 146 dnešní neděle.

Comments