BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 7. 8. 2011 - 19. v mezidobí - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 6. 8. 2011 15:55, autor: Petr Boháč   [ aktualizováno 13. 8. 2011 16:54 ]


Ohlášky před sňatkem:

Dne 13. 8. 2011 hodlají v kostele Nanebevstoupení Páně v Josefově uzavřít církevní manželství:
Jana Nováková a Mgr. Bc. Vlastimil Kovář z Jaroměře. Musím také upozornit, že první manželství Jany roz. Novákové bylo Diecézním soudem prohlášeno za neplatné.

Dne 19. 8. 2011 hodlají v kapli na Kuksu uzavřít církevní manželství:
MUDr. Adriana Bartošová a MUDr. Tomáš Novotný z Jaroměře.

Kdokoliv by věděl, že těmto sňatkům brání jakákoliv kanonická překážka, nechť ji sdělí co nejdříve farnímu úřadu nebo ať mlčí navěky.

  1. Příští neděli je mše v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově.
  2. Večerní mše v úterý a ve středu je v 18 hodin v kapli na faře - páteční přesunuta kvůli hudebnímu festivalu.
  3. V sobotu je svatba v 11 hodin se mší svatou v kostele v Josefově.
  4. O prázdninách není výuka náboženství, ani biblická hodina, ani zkouška sboru.
  5. Setkání mládeže je v neděli po mši na faře v Josefově dle domluvy.
PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
19. neděle v mezidobí A

Když Petr dostal strach o svůj život, volal Ježíše o pomoc. Ve stejné víře se modleme za život celého světa a volejme: Pane, smiluj se.

▪ Prosme za církev, ať v ní lidé dnešního světa mohou zažít Boží blízkost a porozumět jeho slovu.
▪ Prosme za křesťany, jejichž víra pod tlakem různých protivenství zeslábla.
▫ Prosme za ty, kterým jsou upírána lidská práva a svoboda, za nespravedlivě pronásledované a vězněné a za mír všech národů.
• Prosme za lidi žijící v nejistotě a strachu, zvláště za ty, kteří svou tíseň nedovedou svěřit v modlitbě Bohu.
• Prosme o sílu a vytrvalost pro ty, kdo se léčí ze svých závislostí.
•◦ Prosme za naše nemocné a ty, kdo v tomto městě (v této obci) žijí v bídě nebo v osamění.
◦ Prosme za svoje blízké a přátele, za kolegy, s kterými spolupracujeme, a za lidi, kteří pro nás mnoho znamenají.

Pane, ty provázíš naše cesty a podáváš lidem pomocnou ruku. Zachraň všechny, za které jsme prosili, i nás od všeho zla. Neboť tvá je všechna moc nyní i na věky věků. Amen.

Comments