BOHOSLUŽBY‎ > ‎

NEDĚLE 24. 3. 2013 - Květná neděle - bohoslužby, ohlášky a přímluvy

přidáno: 23. 3. 2013 16:07, autor: Petr Boháč   [ Aktualizováno 23. 3. 2013 16:21 uživatelem Farnost Josefov ] 1. Příští neděli je mše svatá v 8 hodin v Jasenné a v 9:30 mše v Josefově. Během nedělní mše v Josefově je nedělní školka pro děti (mimo prázdniny).
 2. Každou neděli v 8:15 je na faře v Josefově zkouška zpěvu pod vedením varhaníka a ředitele ZUŠ Jaroměř Vlastimila Kováře. O prázdninách je zkouška dle domluvy.
 3. V týdnu je mše sv. v pondělí v kostele a pak mše na Zelený čtvrte, Velkopáteční obřady a sobotní Vigilie.
 4. Před každou bohoslužbou je vždy půl hodiny příležitost ke svátosti smíření (pokud je to časově možné nebo není křížová cesta) a společná modlitba růžence - prosíme o účast především mariánské ctitele a členy mariánských hnutí !
 5. V neděli a na velký pátek se čtou pašije - tudíž se již nemodlíme křížovou cestu, stačí evangelium o utrpení Páně.
 6. Na Zelený čtvrtek je v katedrále v 9:30 mše ze svěcení olejů. Večerní mše je na památku Večeře Páně - s obřady mytí nohou.
 7. Ve svatém týdnu je středem liturgie a její řeč a chápání - kéž nám Bůh dá v tomto radost učedníků.

Přímluvy - modlitba věřících

Květná neděle je vstupní branou do Svatého týdne, v němž se Pán Ježíš vydává k vrcholu své pozemské existence. [1] Jemu předložme své prosby a vzývejme ho: 

Pane, smiluj se.

 1. Pane Ježíši, pomáhej všem, kteří ti náležejí, prožít dny Svatého týdne a velikonočního třídení ve tvé milosti, svatě a s pravým užitkem.
 2. Svým příkladem posiluj představené církve, ať jsou v jejím středu těmi, kdo slouží druhým.[2]
 3. Prosíme za ty, kdo mají být pokřtěni: otevři jejich sluch, ať jsou tebe poslušni a necouvají nazpět, dej jim jazyk učedníků, nechť o tobě svědčí. [3]
 4. Smiluj se nad celým světem a všemi jeho obyvateli, jež neváháš nazývat svými sestrami a bratry. [4]
 5. Přiváděj ty, kteří dar víry dosud nemají, k poznání, že také pro ně jsi trpěl, byl ukřižován, umřel a vstal z mrtvých.
 6. Uschopni nás, kteří tě v těchto dnech doprovázíme na tvé křížové cestě, ať tě dokážeme vidět, milovat a sloužit ti v našich trpících bližních. [5]
 7. Všem, kterým jsi dal účast na své velikonoční oběti, dej také podíl na jejím naplnění v Božím království. [6]
Ježíši Kriste, Spasiteli světa, v tomto dni, kdy si připomínáme tvůj slavný vjezd do Jeruzaléma a tvoji kalvárskou oběť,
ti předkládáme svoje prosby, klaníme se ti a vyznáváme, že jsi Pán. [7]
Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen.