ÚVOD‎ > ‎

Kostel Jasenná

2010 kostel svatého Jiří Jasenná

Kostel sv. Jiří

            Založení kostela je opředeno pověstí o rytíři, proto jeho patrocinium je svatojiřské. Toto patrocinium ukazuje na funkci strážní a poprvé se připomíná až k roku 1619. První zmínky o kostelu sv. Jiří jsou k roku 1352, pak v letech 1363, 1384. Kostelní architektura byla nejprve nepochybně dřevěná roubená, později vystavěná z kamene, pískovce a opuky v gotickém slohu. Roku 1817 byl kostel rozšířen. 17. května 1892 byla stržena dřevěná věž s podsebitím (asi z r.1623, na obr. malovaném josefovským cukrářem Josefem Matějkou). Nejstarší vyobrazení vůbec z Jasenné. V 1892/93 věž byla zvýšena a opatřena věžními hodinami, přistavěna postraní kaple jaroměřským stavitelem J. Sehnoutkou. Renovován 1909, 1913, 1931, 1939 (elektroinstalace), 1955 (generální oprava fasády). Hřbitov založen součastně s chrámem, rozš. 1892/93, 1951 stržena stará márnice, zřízena nová, včetně smetníku a studny (1954). V l. 1971/72 zbudována obřadní síň s kolumbáriem, podle stav. V. Němce ze Zvole a zahradní úpravou (návrh Ing. J. Černý z Jaroměře).

 

V roce 2002 byla opravena věž kostela (nově pozlacené ciferníky, opraveny hodiny. V roce 2004 byl kostel vykraden. Bylo ukradeno 9 soch (sochy: sv. Václava, sv. Jana Nepomuckého, Božího Beránka, sv. Anežky České, sv. Ludmily, Pražského Jezulátka, sv. Norberta, sv. Řehoře, Panny Marie). V roce 2007 byl kostel vymalován. V roce 2009 byla opravena fasáda a celá střecha kostela.

 

Architektura chrámu sv. Jiří

             Původně byl gotický, přestavěn v 18. stol., rozšířen r. 1817 o 3 sáhy (5,4m2), pseudobarokní kaple byla přistavěna v letech 1992 -1893 ( na severu) a zároveň byla zvýšena věž (na 43 m) a na východní části přistavěna malá věžička se zvonkem. Kostel je orientovaná, jednolodní stavba se segmentově uzavřeným kněžištěm (presbytářem), se sakristií na jižní straně, pseudogotickou hranolovou věží v západním průčelí, předsíní na jižní straně lodi a kaplí ( sv. Hrob, s oltářem Blahoslavené Panny Marie z r. 1949) na severní straně.

Vnějšek bez výraznějšího členění (segment. okna s šambránami). Vnitřek plochostropý, loď obdélná se 6 půlkruhovými okny. Dřevěná kruchta z r. 1817.

 

Interiér- zařízení

               Nejcennější uměleckohistorickou památkou obce vůbec je zvon sv. Jiří (s reliéfem rytíře na koni při zápasu s drakem- na plášti zvonu) z roku 1508 a celokamenná pískovcová křtitelnice z roku 1521, jakož i rokokový korpus varhan z roku 1760. Hlavní oltář s obrazem sv. Jiří v rokokovém rámci ze začátku 19. století. Dva barokizující boční oltáře sv. Jana a sv. Anny. Barokizující kazatelna z roku 1893. Křížová cesta z roku 1892. Lavice (24 kusů) z roku 1973/75. Celouzavřená třídveřová zpovědnice z roku 1952. Kamenná kropenka z 18. století. Železná brána pod kruchtou z r. 1939. Ozdobené dveře ze sakristie z r. 1976. ZVONY na věži 4: nejstarší a nejcennější z roku 1508 sv. Jiří, další 3 instalovány 17.5. 1970, vyrobeny roku 1969 v NDR firmou Schilling v Apoldě, vysvěceny: sv. Jiří (6q), Panna Marie, sv. Josef, na elektrický pohon, stejně jako i varhany a věžní hodiny.