ÚVOD‎ > ‎

Sponzorství a dary

Sponzorství a dary
Rádi přijmeme Vaši dobrovolnou pomoc a sponzorství při spolupráci na správě farnosti – nejen v Josefově, ale i v Jasenné a Starém Plese.


Po navrácení majetku církvi jsme se paradoxně po stránce finančních příjmů ocitli v nejhorší situaci za poslední desetiletí. 
Na dokončení již započatých projektů i na realizaci nových se snažíme získávat peníze zejména sbírkami. 
Podpořit dobré dílo můžete i Vy a za to jménem celého společenství farnosti DĚKUJEME !

Finančním darem můžete přispět na:

* Všeobecně dar farnosti                                                                                  účet 61 46 60 23 19 / 0800 variabilní symbol 111
* Mešní dary - intence - kněžská štola - příspěvek zasílejte na                       účet 46 64 47 50 23 / 0800  variabilní symbol 123

Děkujeme !