ÚVOD‎ > ‎

Sponzorství a dary


Sponzorství a dary
Rádi přijmeme Vaši dobrovolnou pomoc a sponzorství při spolupráci na správě farnosti – nejen v Josefově, ale i v Jasenné a Starém Plese.


Po navrácení majetku církvi jsme se paradoxně po stránce finančních příjmů ocitli v nejhorší situaci za poslední desetiletí. 
Na dokončení již započatých projektů i na realizaci nových se snažíme získávat peníze zejména sbírkami. 
Podpořit dobré dílo můžete i Vy a za to jménem celého společenství farnosti DĚKUJEME !

Finančním darem můžete přispět na:

* Všeobecně dar farnosti                                                                                          účet 989 19 989 / 5500 variabilní symbol 111
* Příspěvek na energie - topení při náboženství na faře i v kostele                               účet 989 19 989 / 5500 variabilní symbol 112
* Příspěvek na farní den                                                                                           účet 989 19 989 / 5500 variabilní symbol 113
* Příspěvek na provoz a údržbu kostela v Josefově                                                    účet 989 19 989 / 5500 variabilní symbol 114
* Příspěvek na provoz a údržbu kostela v Jasenné                                                     účet 989 19 989 / 5500 variabilní symbol 115
* Opravu kaple sv. Huberta na Starém Plese                                                              účet 989 19 989 / 5500 variabilní symbol 116

* Mešní dary - intence - příspěvek zasílejte na                                                           účet 989 00 989 / 5500 variabilní symbol 123