ÚVOD‎ > ‎

Kaple Starý Ples

Kaple sv. Huberta ve Starém Plese

Bohoslužby jsou zde pravidelně v letním čase na první neděli v měsíci - odpoledne ve 14 hodin (pokud není v pořadu bohoslužeb stanoveno jinak).


Historie

První písemnou zmínku o osídlení v lokalitě současné obce Starý Ples lze najít 25. dubna roku 1186.

O původu názvu obce Ples existuje několik teorií.
Název obce Starý Ples se objevuje v souvislosti se stavbou pevnosti Josefov, dříve Ples.
Pevnost Josefov se totiž rozkládá na části původní obce Ples, název Starý Ples tak postihuje fakt, že jde o část původní obce Ples.
V sousedství leží i obec podobného jména Nový Ples, která zaznamenala rozmach s potřebou přesídlit obyvatele z místa stavby pevnosti, první zm ínka o Novém Plese se datuje do roku 1836. Část původních obyvatel obce Ples byla také přesídlena do nově vznikající obce Rasošky, kde jim byla prodána půda.

Významnou historickou památkou v obci je kaple sv.Huberta:
Ranně barokní kaple byla posavena z popudu Františka Antonína hraběte Šporka v roce 1690 současně s přilehlým loveckým zámečkem, který však nepřečkal průběh časů a zanikl.Kaple je postavena na centrálním osmibokém půdorysu se sakristií a márnicí na sevrní straně.
Pohled na průčelí kaple sv.Huberta

Ve vstupním průčelí kaple jsou tři výklenky pro sochy postav světců. 
Po stranách jsou sochy sv.Petra a Pavla, ve středu na vstupem socha Ježíše.
Tyto sochy zde byly ještě v nedávné minulosti, neodolaly však nenechavým rukám našich spoluobčanů....
Oltář obraz sv.Huberta

Kaple sv.Huberta je ve správě Římskokatolické farnosti Josefov.
V současné době se zde konají bohoslužby každou první neděli v měsíci ve 14.00.
Ke kalpi přiléhá hřbitov zřízený koncem 18.století, výrazně upravený v roce 1949.
Dominantou hřbitova je stavba hrobky rodiny Procházkovy, rodiny bývalých majitelů mlýna na Starém Plese.
Zdroje informací:

- Publikace Starý Ples, jejíž autorem je PhDr. Jiří Uhlíř
- internet


Kaple sv. Huberta