Josefov‎ > ‎

Velikonoční spirituálová mše

VELIKONOČNÍ

SPIRITUÁLOVÁ MŠE

 

 

Nehleďte vzhůru                                                              vstup

 

R:        Nehleďte vzhůru, Pán je zde u nás,

            Nehleďte vzhůru, Pán mezi námi je!

            Dnes ještě skryt, však v nebeském jasu,

            všichni uvidí jej na konci časů.

 

1.         Myslíš, Kristus není živ,

            když přec zemřel na kříži,

            myslíš, i když z mrtvých vstal,

            že se k Otci odebral.

            Unik bídě našich dnů,

            zanechal nás samotné,

            ale přece On teď vskutku žije v nás.                   R:

 

2.         Co vidíš, je jenom kříž,

vpravdě Kristus z mrtvých vstal,

po pravici Otce dlí,

            v našem středu sídlo má.

            To zví jenom věřící,

            avšak jistě přijde den,

            kdy se zjeví v jasu, moci před světem.                R.

 

My s ním zůstanem                                                          před evangeliem

 

R:        A-le-lu-ja,   a-le-lu-ja,   a-le-lu-ja,   my s ním zůstanem !

            A-le-lu-ja,   a-le-lu-ja,   a-le-lu-ja,   my s ním zůstanem !

 

1:        Kristus dává svobodu všem spoutaným,

            On je první mezi všemi svobodný

            Vítězství nad překážkami Ježíš má,

            Hlava církve, která v boji zůstává.                       R:

 

2:        Vymohl nám cestu k světlu Otcovu,

neopustil nás, kteří jdeme k němu.

Proto, kdo se v bouři čsu chvějete,

            buďte jisti, Kristus tady s námi je.                        R:

 

Před námi kráčí Pán                                                        obětování

 

R:        Před námi kráčí Pán, -                                           On cestu chystá nám.

Svou církev vede sám, -                                        On cestu chystá nám.

 

1:        Dlouho my žili jsme v Egyptě, -                            On cestu chystá nám.

            Vstal z mrtvých, zachránil bratry své, -               On cestu chystá nám.        R:

 

2:        Nás jen moře dělí od smrti, -                                 On cestu chystá nám.

            S Kristem nás duch zloby nezdrtí, -                    On cestu chystá nám.        R:

 


On je Pán                                                                            tajemství víry

 

On je Pán, On je Pán, Ježíš Kristus z mrtvých vstal a On je Pán.

Každé koleno ať poklekne a každý jazyk vyzná, že Ježíš Kristus je Pán.   /3x


AMEN                                                                                              závěr doxologie


            A-men, a-men,        a- - men, a- men, a-men.


Stále jen                                                                              přijímání

 

R:        /:Stále jen -                                                              chci si zpívat,

Stále jen -                                                                chci si zpívat,

Stále jen -                                                                chci si zpívat,

že Pán zde mezi námi je ! :/

 

1:        My často vzdálili se a nechali jej stát,

On přesto vždy se vrací, je mezi námi rád.         R: /: Stále jen….

 

2:        On nestaví si domy, zámek jej nestřeží,

Když v sobě lásku máme, jsme Jeho přístřeší   R: /: Stále jen….

 

3:        Udeřte slavně v bubny, zpívejte, kdo jste kde,

do dlaní zatleskejte, volejte: Pán je zde!             R: /: Stále jen….

 

 


Nám, Pane, dal jsi Slovo své                                                     závěr

 

R:        Nám,Pane,dal jsi Slovo své, -                                          Ducha svého dej nám též.

Ať tebe vždycky přijmeme,-                                               Ducha svého dej nám též.

 

1.         Zůstaň,Pane,s námi všechny dny až na věky,-                       Ducha svého dej nám též.

Ty jsi cesta,ty jsi život pro nás,pro bratry,-                      Ducha svého dej nám též.

 

2.         Všechny moci světa, když nás, Pane, týrají, -               Ducha svého dej nám též.

            Ve víře nás přece Boží síla provází,-                               Ducha svého dej nám též.

 

3.         Stále znovu zpívám: Pane, dej nám Ducha též, -        Ducha svého dej nám též.

            Který srdce, mysl zarmoucenou pozdvihne, -               Ducha svého dej nám též.