Římskokatolická farnost Josefov

Úřední hodiny:    čtvrtek 16-18 hodin
                           jinak kdykoliv po domluvě telefonem

Adresa sídla CPO (Církevní právní organizace):                                                                                                                                         
                            Duškova 77
                            55102 Jaroměř 3 - Josefov

Telefon:                  +420 731 40 22 11
E-mail:                   farnost.josefov@gmail.com
WWW:                   http://www.farnostjosefov.cz

Vikariát:                Náchod
Kraj:                     Královéhradecký
IČ:                       62726951
číslo účtu:            989 19 989 / 5500

Rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a registrovaných nebo evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech:
  • Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností
  • Rejstřík evidovaných právnických osob
  • Rejstřík svazů církví a náboženských společností

Externí linky:     http://www3.mkcr.cz/cns_internet/   zde si můžete vytisknout aktuální "Výpis z registru CPO"Do farnosti patří:


Duchovní správa

Mgr. Petr Boháč - administrátor - vede duchovní správu farnosti www.farnostjosefov.cz 
předseda správní rady Pastoračního střediska o.p.s. http://pastoracnistrediskohk.cz                                                   

pochází z farnosti Hlinsko, odkud vzešla mnohá kněžská povolání v čele s biskupem Janem Vokálem, děkanem Františkem Hladkým, salesiánem Jiřím Štorkem, Jiřím Prokůpkem, mons. Vladimírem Málkem, Ivanem Havlíčkem, Jaroslavem Brožkem, Pavlem Plíškem, Pavlem Kalitou.
1977 studuje ekonomickou školu v Chrudimi, kde žije na privátě s bratrem pana biskupa Vokála
1982 studuje Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích, 
        během níž v roce 1984-86 absolvuje základní vojenskou službu
1988 vysvěcen na kněze a působí jako kaplan v Pardubicích a administruje farnost Moravany
1989 vede farnost Bělá nad Svitavou, Banín a Vítějeves
1990 vede farnost ve Studenci u Horek, Roztokách a Zálesní Lhotě
        s touto farností organizačně zajišťuje první 3 Charismatické konference v Hradci Králové v Kině OKO a pak 2x na zimním                stadionu
1992 je ustanoven Prezidentem nově vznikající Diecézní Charity Hradec Králové
1992 vede farnost Děkanství Polička a Květná
1992 vede farnost Arciděkanství Trutnov a farnosti Mladé Buky, Bernartice, Chvaleč, Trutnov3 Poříčí, Staré Buky, Pilníkov, Vlčice
        zde zakládá první církevní pohřební službu Arciděkanství Trutnov
        1995 se účastní z podnětů Ministerstva obrany ČR stáže na amerických základnách US Air Force v Severní Georgii, US                Navy v Jacksonville na Floridě a Pentagonu ve Washington D.C.
        Účastní se mezinárodních evangelizačních kurzů KeKaKo v Římě i ČR pořádané Komunitou Jan Křitel a poté pomáhá                     několik let organizovat mezinárodní evangelizační školu v ČR.
1997 rektorem Nového Adalbertina v Hradci Králové, kde připravuje a rozbíhá nový církevní hotel a restauraci Nové Adalbertinum,
        přitom vypomáhá ve farnostech v okolí
1998 rektor kostela Panny Marie na Velkém náměstí v Hradci Králové
1999 nastupuje do městské farnosti Pražské Předměstí Hradec Králové a Kukleny a postupně přebírá okolní farnosti a kostely                spolu s kaplanem Jaroslavem Brožkem - Plotiště nad Labem, Všestary, Neděliště, Světí, Chlum, Libčany, Lhota                             pod Libčany, Stěžery
        na farním životě se aktivně podílí komunita Jan Křtitel z plzeňské oázy. 
2001 je ustanoven vikářem královéhradeckým, působí v kněžské radě a diecézní pastorační radě
2007 přebírá bývalou vojenskou farnost Pevnost Josefov a okolní kostely