Římskokatolická farnost Josefov

Úřední hodiny:    čtvrtek 16-18 hodin
                           jinak kdykoliv po domluvě telefonem

Adresa sídla CPO (Církevní právní organizace):                                                                                                                                         
                            Duškova 77
                            55102 Jaroměř 3 - Josefov

Telefon:                  +420 731 40 22 11
E-mail:                   farnost.josefov@gmail.com
WWW:                   http://www.farnostjosefov.cz

Vikariát:                Náchod
Kraj:                     Královéhradecký
IČ:                       62726951
číslo účtu:            989 19 989 / 5500

Rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a registrovaných nebo evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech:
  • Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností
  • Rejstřík evidovaných právnických osob
  • Rejstřík svazů církví a náboženských společností

Externí linky:     http://www3.mkcr.cz/cns_internet/   zde si můžete vytisknout aktuální "Výpis z registru CPO"Do farnosti patří:


Duchovní správa

Mgr. Petr Boháč - administrátor - vede duchovní správu farnosti www.farnostjosefov.cz 
předseda správní rady Pastoračního střediska o.p.s. http://pastoracnistrediskohk.cz                                                   

pochází z farnosti Hlinsko, odkud vzešla mnohá kněžská povolání v čele s biskupem Janem Vokálem, děkanem Františkem Hladkým, salesiánem Jiřím Štorkem, Jiřím Prokůpkem, mons. Vladimírem Málkem, Ivanem Havlíčkem, Jaroslavem Brožkem, Pavlem Plíškem, Pavlem Kalitou.
1977 studuje ekonomickou školu v Chrudimi, kde žije na privátě s bratrem pana biskupa Vokála
        hraje na baskytaru v kapele Pigment, zpívá kostelním sboru pod vedením pater Karla Břízy a pod jeho vedením také hraje v             rytmické kapele na baskytaru a kontrabas v kostele.
1982 studuje Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích, první dva roky má na starost rytmickou hudbu a pomáhá             vytvořit skupinu SKH ('sdružení katolický hudebních..." tehdy to bylo na protest prokomunistickému SKD "sdružení                         katolických duchovních) - tehdejší spolužáci Jan Mráz doprovodná kytara, Jindřich Kotvrda solová kytara, Jaroslav Brož                 varhany, Josefo Glogar bicí, Petr Boháč baskytara. Je také pověřen pak službou "prefekta zpěvu" - nácvik písní na nedělní a         všední bohoslužby.
        To ho vede po zkušenostech hudebního vedení patera Břízy k rozhodnutí shromáždit originální verze rytmických písní, který           pak nese název CANTATE. Tento zpěvník je tvořen během delší nemoci v roce 1984. Spirituálové písně kontroloval tehdejší         kněz pro pátý ročník Vojtěch Cikrle, protože jeho bratr vytvořil v 70tých letech zpěvník Hlaholík. Tehdejší děkan fakulty dovolil         tisk zpěvníku a protože nebylo času nazbyt, pomáhají sami tiskaři  (Brázdil, Moravec) psát texty na stroji, aby se mohli                     tisknout jednotlivé sešitky.
        Během studia v roce 1984-86 absolvuje základní vojenskou službu, kde hraje také ve dvou kapelách Unisono a Kamion na            kontrabas
1988 v únoru vysvěcen na jáhna a na tehdejší svátek tehdy blahoslavené Anežky České 2.3. jede jako jáhen s ostatními pomoci             do katedrály sv. Víta na nedělní bohoslužbě pomáhat podávat Tělo Páně. Tehdejší STB cestou z Litoměřic neustále                         kontroluje auta a také uzavírá metro, aby věřící nemohli na tuto bohoslužbu. Při této bohoslužbě zažívá uzdravení z                         dlouhodobého zánětu průdušek - tzn., že už nikdy nemá průduškový záchvat.
1988 vysvěcen na kněze a působí jako kaplan v Pardubicích a administruje farnost Moravany
1989 vede farnost Bělá nad Svitavou, Banín a Vítějeves
1990 vede farnost ve Studenci u Horek, Roztokách a Zálesní Lhotě
        V tomto roce svobody se účastní mezinárodní konference o evangelizaci ve švýcarském Bernu a zkušenosti hned místně                 předává.
        S farností organizačně zajišťuje první 3 Charismatické konference v Hradci Králové v Kině OKO a pak 2x na zimním                        stadionu.
        Organizuje farní semináře duchovní charismatické obnovy - Heriberta Muhlena a Sieverse
1992 je ustanoven Prezidentem nově vznikající Diecézní Charity Hradec Králové
        Než nastoupí do nové farnosti, účastní se celosvětové konference o evangelizaci "aby svět uvěřil" v anglickém Brightnu. Zde         se účastní semináře o evangelizační hudbě se známým skladatelem worship Grahamem Kendrickem - spoluzakladatelem            hudebních pochodů pro Ježíše.
1992 vede farnost Děkanství Polička a Květná
1992 vede farnost Arciděkanství Trutnov a farnosti Mladé Buky, Bernartice, Chvaleč, Trutnov3 Poříčí, Staré Buky, Pilníkov, Vlčice
        zde zakládá první církevní pohřební službu Arciděkanství Trutnov
        1995 se účastní z podnětů Ministerstva obrany ČR stáže na amerických základnách US Air Force v Severní Georgii, US                Navy v Jacksonville na Floridě a Pentagonu ve Washington D.C.
        Účastní se mezinárodních evangelizačních kurzů KeKaKo v Římě i ČR pořádané Komunitou Jan Křitel a poté pomáhá                     několik let organizovat mezinárodní evangelizační školu v ČR v Žamberku.
        Organizuje farní semináře charismatické duchovní obnovy Sieverse a Muhlena.
1997 rektorem Nového Adalbertina v Hradci Králové, kde připravuje a rozbíhá nový církevní hotel a restauraci Nové Adalbertinum,
        přitom vypomáhá ve farnostech v okolí
1998 rektor kostela Panny Marie na Velkém náměstí v Hradci Králové
1999 nastupuje do městské farnosti Pražské Předměstí Hradec Králové a Kukleny a postupně přebírá okolní farnosti a kostely                spolu s kaplanem Jaroslavem Brožkem - Plotiště nad Labem, Všestary, Neděliště, Světí, Chlum, Libčany, Lhota                                 pod Libčany, Stěžery
        na farním životě se aktivně podílí komunita Jan Křtitel z plzeňské oázy. Dva bratři zde žijí a organizuji "Domy modlitby".
2001 je ustanoven vikářem královéhradeckým, působí v kněžské radě a diecézní pastorační radě
2007 přebírá bývalou vojenskou farnost Pevnost Josefov a okolní kostely
        Od léta 2007 jsou pravidelně v Josefově motorkářské mše na zakončení sezony.
        Jako v dřívějších farnostech i zde zapojuje farnost do ekumenických bohoslužeb - především zkušenost ekumenického                     měsíce místo jednoho týdne modliteb za jednotu křesťanů.
        Po zkušenosti z farnosti Trutnov a z Hradce Králové i zde dává prostor vzniku farních plesů - zde konkrétně Farních veselic.
        Organizuje s farností pravidelně farní dny.
        Začíná pravidelně trénovat tenis a farníci ho naučí hrát golf, což vede i k absolvování kurzu golfového rozhodčího.