Bavorské litanie - májová

Bavorské litanie k Panně Marii


Květen patřil a patří Panně Marii. A májové pobožnosti, probíhající právě v květnu, nám umožňují Matku Boží více vnímat. Třeba i tím, že se při nich modlíme litanie k Panně Marii. Vždyť v nich se můžeme – pokud je nejen odříkáváme, ale také je necháváme padat až do svého srdce – dovědět o Panně Marii překvapivě mnoho. A tak není divu, že litanií k Panně Marii vzniklo tolik. My nejvíce známe litanie loretánské a jistě by bylo škoda na ty ostatní zapomenout.

Proto v naší farnosti zaznívají i tzv. litanie bavorské, pocházející od našich západních sousedů. Připravili jsme jejich podobu tak, aby se dala snadno vytisknout a aby je věřící mohli při májových pobožnostech i zpívat a nejen jim naslouchat.

Existují dvě varianty těchto litanií a jednu  i druhou si můžete v příloze stáhnout.

Bavorské litanie k Panně Marii, verze I, do lavic


Bavorské litanie k Panně Marii, verze II, do lavic


K dispozici je také i jedna či druhá  varianta notového záznamu pro varhanní doprovod.


Bavorské litanie k Panně Marii, verze I, pro varhaníky


Bavorské litanie k Panně Marii, verze II, pro varhaníky

Věříme, že tyto záznamy pomohou tzv. bavorské litanie více zakořenit i v naší farnosti a mohou být inspirací i pro jiné farnosti a jejich varhaníky.

Ċ
Petr Boháč,
9. 5. 2011 7:25
Ċ
Petr Boháč,
9. 5. 2011 7:25
Ċ
Petr Boháč,
9. 5. 2011 7:25
Ċ
Petr Boháč,
9. 5. 2011 7:25
Comments