Setkání mládeže

Setkání mládeže vikariátu Náchod 

v sobotu 13. 10. 2012 v Josefově

sportovní obuv s sebou !!!

  •   9:30 je zahájení mši svatou v kostele Nanebevstoupení páně
  • 10:30 Úvod a seznámení
  • 11:00 Návštěva podzemních chodeb s výkladem
  • 12:00 Oběd v Sokolovně
  • 13:00 Sportovní a společenské odpoledne
  • 15:00 Kapitán P. Jaroslav Brožek – hovory o kaplanské službě v Armádě
  • 16:00 Modlitba Růžence
  • 17:00 Předpokládaný závěr