Výuka náboženství

Náboženství se bude vyučovat od 17. žáří 2021Školní rok 2021/22 se vyučuje takto:


JOSEFOV


              Pátek        15:00 fara děkanství Jaroměř -                                     mladší děti – vyučuje Ivo Tichý a Jana Tichá

              Úterý        15:30 fara Josefov -                                                        mladší i starší děti – vyučuje Petr BoháčJASENNÁ 

    

               Po domluvě s paní ředitelkou bude vyučovat paní Teresa Kašpaříková

                                            


VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

 

Osnovy pro výuku náboženství "mají konfesní charakter, jsou formulovány z pozice římskokatolické církve, ale s širokým důrazem na budování pozitivních a otevřených vztahů, na toleranci k lidem jiných náboženských vyznání a na rozvíjení ekumenických postojů" (Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1.-9. ročníku ZŠ, 2004).

 

Na tomto místě se Vám pokusíme zprostředkovat informace týkající se výuky náboženství v celé její šíři. 

 

Nyní jsou v prvním odkazu zveřejněny školní vzdělávací programy tak, jak je vypracovaly jednotlivá diecézní katechetická střediska. Obsahově všichni vycházejí z Osnov k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1.-9. ročníku ZŠ, ale v jejich zpracování přihlíží ke specifikám své diecéze.

 

V druhém bodě jsou uvedeny základní materiály (přehled metodik, pracovních listů a učebnic) určené pro výuku náboženství na základních školách.

 

Ve třetím odkazu jsou přidány další pomůcky - vysvědčení, která nabízí jednotlivá diecézní katechetická centra k prodeji nebo k vytištění. Jsou zde také náměty ke slovnímu hodnocení.

Další pomůcky je možné nalézt v rubrice "Katecheze".

 

Aktuální informace pro učitele náboženství:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR prodloužilo lhůtu pro zahájení studia pro nekvalifikované pedagogy - aktuální informace o změnách, které přináší novela zákona o pedagogických pracovnících, jsou zveřejněny na tomto odkazu.

 


zpracováno dle Katechetické sekce při České biskupské konferenci