Výuka náboženství

Náboženství se bude vyučovat od října 2018Školní rok 2018/19 se vyučuje takto:


JOSEFOVJASENNÁ


                                            


VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

 

Osnovy pro výuku náboženství "mají konfesní charakter, jsou formulovány z pozice římskokatolické církve, ale s širokým důrazem na budování pozitivních a otevřených vztahů, na toleranci k lidem jiných náboženských vyznání a na rozvíjení ekumenických postojů" (Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1.-9. ročníku ZŠ, 2004).

 

Na tomto místě se Vám pokusíme zprostředkovat informace týkající se výuky náboženství v celé její šíři. 

 

Nyní jsou v prvním odkazu zveřejněny školní vzdělávací programy tak, jak je vypracovaly jednotlivá diecézní katechetická střediska. Obsahově všichni vycházejí z Osnov k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1.-9. ročníku ZŠ, ale v jejich zpracování přihlíží ke specifikám své diecéze.

 

V druhém bodě jsou uvedeny základní materiály (přehled metodik, pracovních listů a učebnic) určené pro výuku náboženství na základních školách.

 

Ve třetím odkazu jsou přidány další pomůcky - vysvědčení, která nabízí jednotlivá diecézní katechetická centra k prodeji nebo k vytištění. Jsou zde také náměty ke slovnímu hodnocení.

Další pomůcky je možné nalézt v rubrice "Katecheze".

 

Aktuální informace pro učitele náboženství:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR prodloužilo lhůtu pro zahájení studia pro nekvalifikované pedagogy - aktuální informace o změnách, které přináší novela zákona o pedagogických pracovnících, jsou zveřejněny na tomto odkazu.

 


zpracováno dle Katechetické sekce při České biskupské konferenci