Zahájení sezóny 2011

Slavnostní otevření turistické sezóny 2011

Zveme Vás na zahájení turistické sezóny v Josefově v sobotu 2. dubna 2011

Program od 13:30 hodin

Slavnostní předání klíčů od Pevnosti Josefov správci objektu za účasti vojenských jednotek.

·         vojenský průvod

·         bitevní ukázky

·         žehnání nových pevnostních kanónů

Žehnání nových pevnostních kanónů

 

Kříž

Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého. - Amen.

Milost našeho Pána Ježíše Krista ať je s vámi se všemi. - I s tebou.

Čtení Božího Slova: Jan 15, 12-17

Vyslechněme slova svatého evangelia podle Jana.

„Ježíš řekl svým učedníkům: „To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás nenazývám služebníky, protože služebních neví, co dělá jeho Pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém. To vám přikazuji: Milujte se navzájem.“

-

Tyto tři obranné pevnostní kanóny jsou vytvořeny podle originálů dochovaných historických plánů z dob Rakousko - Uherska. Dokončovací práce vytvářeli kováři Jiří Červený a Milan Postrach shodou okolností z mé bývalé farnosti v Mladých Bukách.

"Jsou to kanóny šestiliberní ráže. Dříve se dělaly jako litinové, nyní se použili při výrobě soustružené okraje hlavně, mezi to dali trubku a přesto plech jako kónus. Hlaveň váží asi dvě stě padesát kilo, dřevěná lafeta má dalších asi tři sta. Celý kanón má téměř 750 kilogramů. I když je to maketa, dá se z děla  pro ukázku vystřelit".

Jako předloha posloužily originální výrobní plány z roku 1838. "Jsou přímo z Historického muzea v rakouské Vídni. Zůstaly ve velmi dobře zachovalém stavu. Vše z nich bylo jasné i po tolika letech, akorát se musely všechny rozměry přepočítávat z rakouského palce na české milimetry".

Musíme si přiznat, že v našich krajích, když je vidět farář u kanónu, tak je hned vidět jakési křižácké vojsko. Málokdy se připomíná, že právě farář uděloval rozhřešení – generální absoluci těm, kteří se nestihli vyzpovídat. Byl tak napomoci člověku.

I dnes je církev tam, kde je jakákoliv lidská činnost – doprovází ji. Dnes tedy konkrétně u historických nových pevnostních kanónů, aby žehnala lidem, kteří přijdou shlédnout kus historie a každý si tak uvědomil důležitost nejenom míru, ale smíru a velikonočního pokoje a spokojenosti, který nám Bůh v Ježíši Kristu zvěstoval.

 

Přímluvy

S důvěrou se obraťme nyní k Bohu, který je nejen Tvůrce nebe i země, ale stále své dílo udržuje a přetváří. Naše odpověď na jednotlivé přímluvy je: „Prosíme Tě, vyslyš nás!“

·         Pane, náš Bože, odplať dary své milosti všem, kteří se jakkoliv podílejí na budování vojenské historie, za jejich nasazení k obecnému a kulturnímu prospěchu všech.

·         Chraň nás před válkami, násilím a katastrofami všeho druhu.

·         Učiň každého z nás nástrojem svého pokoje a lásky.

·         Dej všem národům mír a pomoz zejména tam, kde je mír porušován a ohrožován.

zakončeme nyní přímluvy modlitbou, kterou nás Ježíš naučil:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, 
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.

 

Žehnací modlitba

Bože, otevři svému lidu bohaté poklady svého milosrdenství,

chraň ho, ať žije v trvalém bezpečí a míru.

Ať se na nás projeví síla Tvého požehnání +

abychom se vždy varovali všeho, co nám škodí,

a hledali to, co je prospěné a vede ke spáse.             

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn + i Duch svatý.

Amen.

 

  


 

 

 

TŘI DĚLA PRO PEVNOST V JOSEFOVĚ VYROBILI KOVÁŘI V MLADÝCH BUKÁCH

Trutnov - Tři obranné pevnostní kanóny dokončili kováři Jiří Červený a Milan Postrach z Mladých Buků. Vytvořili je podle originálů dochovaných historických plánů z dob Rakousko - Uherska. Makety děl ve skutečné velikosti budou stát ve vojenské pevnosti Josefov u Jaroměře.

"Jsou to kanóny šestiliberní ráže. Dříve se dělaly jako litinové, my jsme použili při výrobě soustružené okraje hlavně, mezi to jsme dali trubku a přesto plech jako konus. Hlaveň váží asi dvě stě padesát kilo, dřevěná lafeta má dalších asi tři sta. Celý kanón má téměř 750 kilogramů. I když je to maketa, dá se z děla  pro ukázku vystřelit," upřesnil Milan Postrach. Právě v jeho kovářství v Hertvíkovicích se rozhodl Jiří Červený kanóny pro Josefov vyrobit.

Jako předloha mu posloužily originální výrobní plány z roku 1838. "Jsou přímo z Historického muzea v rakouské Vídni. Zůstaly ve velmi dobře zachovalém stavu. Vše z nich bylo jasné i po tolika letech, akorát se musely všechny rozměry přepočítávat z rakouského palce na české milimetry," přiznal Postrach. 

A potvrdil, že v minulosti byla výroba kanónu nesnadnou záležitostí. "Tenkrát museli být lidé hodně šikovní, aby něco takové dokázali dobře vyrobit. Dnes je to jiné. Pomáhají nám moderní technologie, jako například lasery. Tehdy se svařovalo v ohni, my dnes máme k dispozici elektrické sváření. To nám zjednodušilo práci," řekl Postrach.


Milan Postrach a Jiří Červený, kováři, kteří vyrobili děla pro josefovskou pevnost

Na výrobě kanónů pracovali kováři asi dva měsíce. V pondělí je odvezou do jaroměřského muzea, které je veřejnosti na odiv vystaví zřejmě až na jaře příštího roku. "Příští rok by se mělo pro muzeum ještě vyrábět velké třicetiliberní dělo. Věříme, že to bude opět u nás v Mladých Bukách," dodal Milan Postrach. Jeho kovářství se může pochlubit specializací na dobové zbraně. V minulosti už se totiž například podílelo na výrobě menšího kanónu pro Klub vojenské historie v Trutnově.

 

Comments